Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm vill att Köklotvägen grundförbättras

Köklotvägen i Korsholm är i dåligt skick. Nu föreslår samhällsbyggnadsutskottet att kommunen gör en framställan till NTM-centralen om att den behöver en grundförbättring.

Under hösten har kommunen fått in både en fullmäktigemotion och ett kommuninvånarinitiativ om Köklotvägen. Invånarinitiativet är undertecknat av över 800 personer.

Vägen blev färdig 1975 och asfalterades 1993. I dag ägs vägen av staten. En grundförbättring beräknas kosta uppemot 6 miljoner euro.

Köklotvägen finns även med på Korsholms lista över statliga vägar som behöver åtgärdas. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.

Relaterat

Väg 170 stängs för trafik i Illby i Borgå

På måndag börjar arbetet med att reparera sättningarna i landsvägen vid Illby å.

Det betyder att landsväg 170 stängs av för trafik vid Illbyåns bro.

Arbetet väntas pågå till slutet av oktober och under den tiden dirigeras fordonstrafiken till en omväg via Borgå och Sannäs.

Man kan däremot cykla och gå som vanligt längs landsväg 170 också medan vägarbetet pågår.

Intervjubild vid ett fartgupp.

Fartgupp i Tarkis väcker förundran: ”Det är felplacerat”

Fartguppet ska förbättra säkerheten på vägen.

Brobygget och grävmaskiner intill Rävsundsbron.

Hastigheten på Rävsundsbron sänks till 30 km/h

Trafiken på bron kommer att övervakas mer intensivt.

En vuxen och ett barn går hand i hand över landsväg.

Kyrkslätt anlitade mobilspelare för att kartlägga vägarnas skick – på en dag var jobbet gjort

I ett nytt projekt har Kyrkslätt kombinerat teknik och spel för att förbättra kommunens infrastruktur.