Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Flest kandidater vill bygga regering med Samlingspartiet medan var tredje ratar Sannfinländarna

Uppdaterad 24.03.2023 12:53.
Illustration av Petteri Orpo som sitter jublande i en sandlåda och bygger ett riksdagshus i sand, medan Sanna Marin sitter på kanten, Anna-Maja Henriksson kryper in från sidan och Annika Saarikko sitter ensam i bakgrunden.
Bildtext Många kandidater i riksdagsvalet vill bygga regering tillsammans med Petteri Orpo.
Bild: Ida Rislakki / Yle

Samlingspartiet ligger i topp, men också Socialdemokraterna är populära då kandidaterna i Yles valkompass svarar på frågan om vilket parti de helst skulle bilda regering tillsammans med.

Efter en rad utspel om vilka partier som vill regera med vem så är det ganska sannolikt att Samlingspartiet kommer att vara med i nästa regering.

I Yles valkompass har kandidaterna i riksdagsvalet fått frågan vilket parti de helst skulle regera tillsammans med. En majoritet av kandidaterna inom Rörelse Nu och Svenska folkpartiet väljer i första hand just Samlingspartiet. Partiet är också en populär möjlig koalitionspartner för Centern, Sannfinländarna och Kristdemokraterna.

Samlingspartiet och SDP är de två populäraste partierna att bilda regering med. Samlignspartiet går kraftigt uppåt jämfört med 2019, medan populariteten för Centern, De Gröna och SDP minskar.

Samlingspartisterna själva har samtidigt ingen tydlig favorit bland de övriga partierna. Centern är favorit för en femtedel av Samlingspartiets kandidater, medan Sannfinländarna och Svenska folkpartiet är nästan lika populära.

Socialdemokraterna är den näst mest populära koalitionspartnern bland alla kandidater – nästan 15 procent vill helst bilda regering med dem. Mest kärlek kommer från Vänsterförbundet, men också över en tredjedel av De Grönas kandidater ser SDP som sitt första alternativ.

Samtidigt är Samlingspartiet ett relativt populärt val för Socialdemokraternas kandidater. Över 17 procent nämner Samlingspartiet som sitt första alternativ, även om SDP-kandidaternas klara favorit är Vänsterförbundet.

Nästan 10 procent av Samlingspartiets kandidater väljer i sin tur Socialdemokraterna som första alternativ.

Bland Sannfinländarna, Kristdemokraterna och Rörelse Nu är det så gott som ingen som nämner SDP som sitt första alternativ.

Samlingspartist: ”De Gröna är lite världsfrånvända”

– Vi måste få mera uträttat med samma pengar och då är det nog en högerregering som står till buds, säger Samlingspartiets kandidat Henrik Huhta från Kronoby i Vasa valkrets.

Huhta säger att vänstern har målat in sig i ett hörn.

– Tyvärr har också SFP målat sig i röda blocket på ett sådant sätt att det är svårt att se att de skulle platsa i en ren högerregering, i och med att Sannfinländarna antagligen också ingår i den.

Henrik Huhta
Bildtext Henrik Huhta (Saml) vill se en högerregering som kan få bukt med skuldsättningen. Den skulle bildas av Samlingspartiet, Sannfinländarna, Centern och kanske Kristdemokraterna.
Bild: Nathalie Lindvall

För att få ihop en majoritetsregering tänker sig Huhta att Centern och kanske Kristdemokraterna kunde vara med.

Finns det några partier som du anser att Samlingspartiet inte borde bilda regering med, Henrik Huhta?

– Både Vänsterförbundet och Socialdemokraterna har gjort sig omöjliga. Och De Grönas syn på världsutvecklingen är lite världsfrånvänd i den situation som vi befinner oss i dag.

Centerns popularitet som koalitionspartner sjunker

Centern är inte favoritpartner för något annat parti än Samlingspartiet. Nu nämner bara en av fem samlingspartister Centern som favorit, då över hälften av Samlingspartiets kandidater valde Centern år 2019.

Också bland de övriga partiernas kandidater har Centerns popularitet som möjlig regeringspartner sjunkit.

Svaren visar att oppositionspartiernas popularitet stiger, medan regeringspartiernas sjunker – med undantag för Svenska folkpartiet.

SFP:s kandidat utesluter sannfinländsk politik – men inte partiet

Svenska folkpartiets kandidat Oscar Byman från Kimitoön nämner två partier som han gärna skulle se i samma regering som SFP.

– Vi måste jobba för både plånboken och klimatet under nästa regeringsperiod och det leder till att de partier som jag helst skulle bilda regering med är Samlingspartiet och De Gröna

Oscar Byman på Svenska folkpartiets extra kretsmöte i Egentliga Finland i Åbo den 19.8.2022. Foto: Mikael Piippo/Yle
Bildtext Oscar Byman (SFP) betonar ekonomin och klimatomställningen och skulle gärna se en regering tillsammans med Samlingspartiet och De Gröna.
Bild: Mikael Piippo / Yle

Svaren i valkompassen visar att många av Svenska folkpartiets kandidater tar avstånd från att bilda regering med Sannfinländarna. Byman vill ändå inte stänga några dörrar.

– För mig är det helt klart att SFP inte kan gå med i en regering som gör en sannfinländsk politik. Vi har diametralt motsatta åsikter om svenska språket, EU, till en viss del invandring och också klimatet. Men det är regeringsprogrammet som avgör.

Sannfinländarna och De Gröna har flest ovänner

Kandidaterna fick också peka ut vilka partier de ogillar. Frågan var om det finns något parti som inte borde ingå i samma regering som deras eget parti.

Det är främst Sannfinländarna och De Gröna som sticker ut. Vänsterförbundet är också impopulärt bland många kandidater.

Över en fjärdedel av kandidaterna vill inte ingå i samma regering som Sannfinländarna. Över femton procent ogillar samarbete med De Gröna, sedan följer Vänsterföbundet, Valta Kuuluu Kansalle, SDP och Samlingspartiet.

Skiljelinjen mellan konservativa och socialliberala partier syns särskilt tydligt i svaren.

En majoritet av kandidaterna från Svenska folkpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De Gröna ratar samarbete med Sannfinländarna. Inom de övriga riksdagspartierna är det klart under tio procent av kandidaterna som opponerar sig mot samarbete med Sannfinländarna.

Samtidigt nämner en majoritet av Sannfinländarnas kandidater att de inte vill regera tillsammans med De Gröna. En tredjedel av Centerns och Kristdemokraternas kandidater ratar också De Gröna.

Också inom Samlingspartiet och Rörelse Nu syns ett visst motstånd mot att regera med De Gröna.

Vänsterförbundet är impopulärt främst inom Samlingspartiet där en tredjedel av kandidaterna dömer ut regeringssamarbete. Känslan är ömsesidig, eftersom nästan en femtedel av Vänsterförbundets kandidater svarar likadant om Samlingspartiet. Inom Rörelse Nu ratar en femtedel av kandidaterna samarbete med Vänsterförbundet.

Vänsterförbundets kandidat har vänner över partigränserna

Ralf Björklund från Kyrkslätt kandiderar för Vänsterförbundet. Han skulle gärna se en vänstergrön koalition.

– Som finlandssvensk skulle jag gärna se SFP i regeringen, vi delar ändå ganska mycket värden.

Ralf Björklund står lutad mot en vägg utanför Riksdagshuset.
Bildtext Ralf Björlund (VF) säger att SFP och Vänsterförbundet har många värderingar gemensamt.
Bild: Ralf Björklund

Därtill skulle Björklund gärna ta med SDP och De Gröna i sin regering.

– De Gröna är också ett parti som strävar framåt.

Många av Vänsterförbundets kandidater är emot regeringssamarbete med Sannfinländarna och Samlingspartiet. Björklund vill ändå inte utesluta någon.

– Jag har personliga vänner i nästan alla partier, också Rörelse Nu, Sannfinländarna och Samlingspartiet. Jag vet att människor vid vilja kan komma överens om vad som helst. Så jag skulle inte låsa dörrarna för någon.

Diskussion om artikeln