Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Vasa förvaltningsdomstol: Hangö hamn får hantera alla sorters varor i Koverhar också i framtiden, bara metoderna är rätt

Uppdaterad 16.03.2023 20:10.
Högar av svart kol som heter antracit Koverhar hamn.
Bildtext De ryska transporterna av antracit upphörde i fjol, men hamnen i Koverhar får hantera olika bulkvaror i framtiden.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Aktiebolaget Hangö hamn har fått vänta i nästan två år på sitt nya miljötillstånd som sätter ramarna för verksamheten på hamnområdet i Lappvik.

Avgörandet från Vasa förvaltningsdomstol blev offentligt torsdagen den 16 mars. Det innebär att hamnbolaget i framtiden får hantera även finfördelade material och gödsel, dock med vissa förbehåll.

Hamnen vill kunna verka fullt ut inom rådande bestämmelser

Rättsprocessen handlar om att Hangö hamn Ab överklagat det miljötillstånd, som statliga myndigheten Regionförvaltningsverket i södra Finland (RFV) utfärdade i maj 2021.

Enligt hamnbolaget var miljötillståndet i striktaste laget eftersom det skulle ha begränsat hanteringen av vissa finfördelade varor, som till exempel cement, kalk eller foder.

Förvaltningsdomstolen ger efter på vissa punkter, men kräver uppföljning

Nu luckrar förvaltningsdomstolen upp RFV:s tillstånd, visserligen med så att vissa ramar står kvar.

Det är i huvudsak RFV:s formulering (här i fri översättning) som domstolen tagit bort och gett nya direktiv om. Det handlar om följande stycke:

Koverhar hamn fungerar som en mångsidig allmän hamn, där det ändå inte är tillåtet att lasta eller tillfälligt förvara finfördelade varor (som dammar). Dessutom är det endast tillåtet att gödsel, oberoende av dess form, hanteras färdigt förpacka.

Strykningen gör att hamnen framöver får hantera dammande varor som cement, kalk eller foder så länge de hanteras i slutna system. Gödsel däremot, oberoende av form och struktur, måste hanteras förpackad.

En rubricering, som gäller enbart buller, har skrivits om till att gälla både buller och damm, och den specificerar närmare hur olika typer av bulk ska hanteras.

Hallar och kranskopor som sluter tätt

Hamnen får också hantera mer grovt fördelat gods som stenkol, stenkross, mineraler eller träbaserat material så länge man har system som förhindrar att materialen kan spridas utanför hamnområdet.

Det innebär bland annat att det på området ska finnas förvaringshallar, att kranskoporna sluter sig tätt och att grövre material placeras i utkanterna av hamnområdet.

När man förvarar högar med olika material ska det ska finnas beredskap för att vid torrt väder vattna material som kan damma, eller för att täcka högar vars material kan spridas för vinden vid blåsigt väder.

Överlag ska hamnen vara villig att anamma ny teknik som möjliggör en mer effektiv förvaring.

Får ej finnas kvar stoft av stenkol

Vasa förvaltningsdomstol har också tagit transportmedlen som varorna forslas med i beaktande. Exempelvis ska vagnar där det förvarats stenkol tvättas på annat sätt än med lufttryck, det här eftersom den metoden kan damma.

Den här saken ska vara i ordning senast ett halvt år efter att miljötillståndet träder i kraft.

Inom samma tid bör hamnbolaget ha försäkrat sig om att det inte finns kvar något stoft av stenkol som kan smutsa ner grundvattnet eller den närmaste omgivningen utanför hamnområdet.

Ska redogöra för hur de uppfyller kraven

Hamnbolaget ska även inom tre månader lämna in en exakt redogörelse för hur det kommer att uppfylla de krav som ställs för att få miljötillståndet till Regionförvaltningsverket i södra Finland.

Ifall tillståndsmyndigheten inte får en komplett redogörelse för vilka tekniker och metoder som används har den rätt att ändra på tillståndet.

Överlag ska hamnen vara villig att anamma ny teknik som möjliggör en mer effektiv förvaring.

Den nuvarande verksamheten sker med ett annat miljötillstånd

Under tiden miljötillståndet behandlats i rätten, har Hangö hamn Ab verkat på det miljötillstånd som överfördes från stålverket till den nya operatören på hamnområdet.

Hangö stad köpte år 2010 efter att bolaget FN-Steel gjort konkurs och då fick hamnbolaget överta stålverkets miljötillstånd, vilket är gängse kutym i dylika fall.

– Med tanke på framtiden är det ändå värdefullt att vi har ett eget miljötillstånd som tillåter en mångsidig verksamhet, säger Hangö hamns vd Anders Ahlvik.

Artikeln uppdaterades 16.3 klockan 20.09 med mer specifik information samt några länkar till ämnet.