Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Utländska psykologer får inte praktisera på engelska om de inte kan finska: ”Många invandrare behöver psykolog och jag skulle kunna hjälpa dem”, säger Cristiana

Uppdaterad 21.03.2023 07:28.
porträtt på tre kvinnor
Bildtext Cristiana Levinthal (t.v.), Hatty Francis-Ehnholm och Lisa Smith kan inte praktisera i Finland på grund av att Valvira inte godkänner deras språkkunskaper eller examen.
Bild: Privat

Trots skriande brist på psykologer och psykoterapeuter får många kvalificerade personer inte praktisera på grund av Valviras strikta krav. Lisa Smith och Cristiana Levinthal får inte jobba ens på engelska eftersom de inte kan finska på hög nivå.

Cristiana Levinthal har studerat psykologi i Portugal, och jobbade fyra år som psykolog där. Hon flyttade till Finland 2019 för att göra sin doktorsavhandling. Hon blev färdig i februari.

År 2021 sökte hon för första gången om psykologlegitimering av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Valvira godkände Levinthals examen, men hon fick ingen legitimering. För det krävs ytterligare bevis på att hon kan det finska språket på en B1-nivå – vilket kräver att man väl klarar av vardagliga kommunikationssituationer och kan producera skriven finska på en nivå som passar för officiella sammanhang.

Speciellt frustrerande känns det då det råder brist på psykologer i Finland.

– Många invandrare behöver psykolog. Jag kunde ha hjälpt dem på engelska eller portugisiska. Men nu kan jag inte använda titeln psykolog – då gör jag mig skyldig till brott, säger Levinthal.

Det var riktigt hemskt. Jag hade studerat nästan nio år i Storbritannien, jag är mycket högt utbildad. Jag blev deprimerad i många år. Det kändes som att fingrarna brändes

Hatty Francis-Ehnholm om då hennes kvalifikationer inte godkändes

Levinthal har jobbat på ett engelskspråkigt dagis medan hon bott i Finland.

– Det är ett meningsfullt jobb – men jag skulle kunna göra mycket mer. Lönen känns väldigt låg med tanke på mina kvalifikationer.

Hon beräknar att hennes lön skulle vara den dubbla om hon skulle ha fått jobba som psykolog.

Hon har också gjort praktik på ett psykologföretag i Finland, som jobbar endast på engelska. De ville erbjuda henne deltidsarbete efter praktiken och tog upp saken med Valvira.

– Företaget förklarade att de endast jobbar på engelska och undrade om jag inte kunde få en temporär licens. Svaret var nej, hon kan inte jobba, det finns inget att göra. Det känns orättvist, säger Levinthal.

”Fingrarna brändes”

Lisa Smith är doktor i klinisk psykologi, från University College i London. Hon jobbade som ungdomspsykolog i tio år fram tills 2021, då hon flyttade till Finland.

– Sedan dess har jag kämpat med Valviras legitimationsprocess. Jag kan fortfarande inte jobba som psykolog här. Jag har inte en tillräckligt bra finska, säger Smith.

Valvira har för lite förståelse för att det är väldigt svårt att lära sig finska, tycker hon.

– Visst tycker jag det är rätt att man ska lära sig finska i Finland. Men det finns inte något stöd från staten för hälsovårdspersonal som immigrerar till Finland, säger Smith.

Anteckningarna i patientjournalen måste alltid skrivas på finska eller svenska, och vårdaren måste själv göra journalanteckningarna

Maarit Mikkonen, Valvira

Hatty Francis-Ehnholm flyttade till Finland år 2010. Hon är doktor i klinisk psykologi och har också studerat i Storbritannien.

– Valvira godkänner mig som psykolog, men de godkänner inte min psykoterapeututbildning. Jag får jobba som psykolog, men får inte ta emot klienter som får FPA-stöd.

Även för henne var det ett hårt slag att hennes kvalifikationer inte godkändes.

– Det var riktigt hemskt. Jag hade studerat nästan nio år i Storbritannien, jag är mycket högt utbildad. Jag blev deprimerad i många år. Det kändes som att fingrarna brändes.

”Journalanteckningar måste skrivas på finska och svenska”, svarar Valvira

Varför blev det då år 2016 omöjligt för invandrare som saknar stark finska eller svenska att jobba som psykologer eller psykoterapeuter?

”Anteckningarna i patientjournalen måste alltid skrivas på finska eller svenska, och vårdaren måste själv göra journalanteckningarna”, skriver Maarit Mikkonen på Valvira till Svenska Yle per e-post.

Redan innan 2016 måste psykologer och psykoterapeuter kunna svenska eller finska – men endast om de kom från utanför Europa.

”Kraven ändrades på grund av att yrkeskvalifikationsdirektivet ändrades så att det blev möjligt att granska den sökandes språkkunskaper”, skriver Mikkonen.

Endast medelklassmänniskor blir psykoterapeuter i Finland. I Storbritannien har psykoterapeuterna väldigt omväxlande bakgrund

Hatty Francis-Ehnholm om den dyra psykoterapiutbildningen i Finland

Valvira jämför den sökandes utbildning med de existerande finska utbildningarna, berättar Mikkonen.

Arbetserfarenhet och tilläggsutbildning tas också i beaktande, och kan kompensera för skillnader i utbildningarna.

Valvira kan också utfärda villkorlig legitimering, om den sökande samtidigt studerar för att komplettera sin utbildning. Efter att Valvira godkänt den sökandes utbildning, så måste hen bevisa sina kunskaper i finska eller svenska. Först efter det får den sökanden legitimation, och kan jobba som psykolog eller psykoterapeut.

I Svenska Yles valkompass är hälften av partierna redo att lätta på hälsovårdspersonalens språkkrav. Samlingspartiet, Centern och De grönas kandidater förhåller sig generellt sett positivt till att lätta på kraven. I Svenska folkpartiet och i Socialdemokraterna är knappa hälften redo att lätta på kraven.

Kristdemokraternas och Sannfinländarnas kandidater förhåller sig för det mest negativt till att lätta på kraven.

Graf som visar hur svaren fördelas

Gratis att utbilda sig till psykoterapeut i Storbritannien

Smith hoppas på villkorlig legitimation även på språkliga grunde. Så att man först godkänner personens utbildning, och att en sökande som inte har flytande kunskaper sedan försöker lära sig språket.

Samtidigt har hon förståelse för Valvira. Hon tror att de strikta kraven handlar om patientsäkerhet och om att man vill upprätthålla en kvalitetsnivå bland psykologer.

Hon tror också att Finland är ovan med arbetskraftsinvandring.

– Det är nytt att många kvalificerade personer kommer till Finland, så systemet har inte hunnit med.

Francis-Ehnholm går som bäst Åbo Akademis psykoterapeututbildning. Den tar 3,5 år – och kostar 35 000 euro.

Hon förklarar att utbildningen är väldigt lik den hon redan gått.

I Storbritannien betalar staten för utbildningen. Francis-Ehnholm tycker att det är galet att utbildningen är så dyr i Finland.

– Det är mest medelklassmänniskor som blir psykoterapeuter i Finland. I Storbritannien har psykoterapeuterna väldigt växlande bakgrund.

Det är ett stort problem i det finska systemet, säger hon.

– Speciellt då Finland blir mer mångkulturellt.

Diskussion om artikeln