Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

2022 var ett bra år för Borgå Energi trots energikrisen – Kymmenedalens El gick på förlust

Uppdaterad 16.03.2023 20:41.
Borgå energis fliskraftverk i Tolkis
Bildtext Borgå Energis fliskraftverk i Tolkis. Arkivbild.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Borgå Energi gjorde ett bättre resultat i fjol än året innan.

Trots energikrisen och den fluktuerande energimarknaden gick elbolaget 3,5 miljoner euro på plus efter skatt, jämfört med två miljoner euro 2021. Bolaget presenterade sitt bokslut i dag torsdag.

– Året som helhet var ett utmanande år. Det korta svaret på hur vi lyckades med ett bra resultat är det att cirka trettio procent av vår elförsäljning baseras på egen produktion eller andelsproduktion och så lyckades vi väldigt väl med prissäkringarna på de resterande sjuttio procenten, säger vd Måns Holmberg.

Han säger att bolaget tvingades höja priserna på el under året, men att man gjorde höjningarna senare och att de var betydligt mindre än hos de flesta av konkurrenterna.

Trots det kanske många sitter och funderar på hur det går ihop att Borgå Energi måste höja sina priser men ändå gjorde ett bättre resultat än året innan. Gick prishöjningarna direkt till resultatet, eller kanske det inte är så enkelt?

– Det är lite svårt att se, särskilt för kunderna är det lite svårt att jämföra vårt resultat med den elräkningen man får. Det är inte helt entydigt att se på i vilken utsträckning vi lyckades mildra omständigheterna av energikrisen för våra kunder, säger Holmberg.

Borgå Energi menar att man de facto stött sina kunder med 12 miljoner euro under 2022. Det är siffran bolaget landar på i en jämförelse av hur mycket kunderna som köpte el till tillsvidarepris av Borgå Energi betalade jämfört med vad de skulle ha betalat för börsel där priset varierar enligt marknaden.

Måns Holmberg står utomhus, bakom honom syns en fasad där det står kontor på finska och svenska.
Bildtext Borgå Energis vd Måns Holmberg. Arkivbild.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Den jämförelsen tröstar knappast dem som tecknade tidsbundna avtal just som energikrisen var som värst och priserna som högst. Borgå Energi har beslutat erbjuda de kunderna som nu sitter fast med de dyraste tidsbundna elavtalen möjligheten att byta till ett nytt, förmånligare tvåårsavtal.

– Det har varit en diskussion inom medierna och mellan politiker om ifall det är rätt att vara fast i ett sådant dyrt avtal. Vi ville tillmötesgå de kunderna. Om man betalar tre cent över det priset vi just nu säljer tvåårsavtal för så kommer man loss från det gamla dyra avtalet, säger Holmberg.

På frågan om det goda resultatet kan ge ytterligare prissänkningar för kunderna svarar han nej. Bolaget meddelade redan för några veckor sedan om prissänkningar på tillsvidarepriserna.

– Från och med den första april sänker vi våra tillsvidarepriser med cirka 25 procent, säger Holmberg.

Vintern gick bra trots farhågorna om elbrist

För dotterbolaget Borgå Elnät ligger resultatet på en klart lägre nivå än föregående år. Det beror dels på de ökade kostnaderna, dels på den nationellt förändrade prisregleringen som sänkte elöverföringspriserna med tio procent i juli.

Koncernens investeringar uppgick i fjol till 14,2 miljoner euro. Pengarna användes bland annat för att förbättra elnätets leveranssäkerhet, elstationen på Hattulastranden, värmeackumulatorprojektet i Vårberga samt utbyggnad och sanering av fjärrvärmenätet.

De långvariga investeringarna i att öka andelen jordkablar i elnätet syns i klart kortare och mindre omfattande stormförorsakade elavbrott. I fjol grävde man ner omkring 50 kilometer jordkabel och jordkablarnas andel av elnätet i Borgå är nu över 50 procent.

En räv sitter uppe på en ångande flishög och tittar sig över axeln och in i kameran.
Bildtext Tolkisrävarna brukar gilla att hålla till ovanpå flishögarna som avger värme. Arkivbild.
Bild: Yle/Mira Bäck

Inom värmeproduktionen förorsakade tillgången på flis oro efter att importen av rysk flis upphörde i mars. De senaste åren har ungefär en fjärdedel av flisen kommit från Ryssland.

Bolaget kunde ersätta en liten andel av den ryska flisen med inhemsk flis, resten importeras. Priset på flis har stigit och på grund av de höjda anskaffningskostnaderna höjdes fjärrvärmepriserna med 18 procent i oktober.

I övrigt är Holmberg glad över att vintern gick bra. Det har inte varit så kallt och farhågorna om elbrist besannades inte.

Kymmenedalens El gick på förlust

För Kymmenedalens El gick fjolåret inte lika bra som för Borgå Energi. Kymmenedalens El gick 800 000 euro på förlust 2022. Året innan hade bolaget en vinst på 4,4 miljoner euro.

Resultatet förklaras framför allt av att elförsäljningen gick över 14 miljoner euro på minus. Vd Aku Pyymäki skriver i bolagets pressmeddelande att man sålde el till kunderna för en betydligt billigare peng än anskaffningspriset.

”Anskaffningskostnaderna steg betydligt när vi köpte mer el än planerat till börspris då ibruktagandet av Olkiluoto 3-enheten försenades”, skriver Pyymäki.

När Olkiluoto 3 tas i bruk ökar det Kymenlaaksos egenägda elproduktion med över 50 procent.

Det dåliga resultatet för elförsäljningen balanseras delvis upp av att elnätsverksamheten hade en vinst på 13,7 miljoner euro. Året innan var vinsten 14,5 miljoner euro.

Trots förlusten på 800 000 euro föreslår bolagets styrelse att 2,8 miljoner euro ska delas ut till ägarna i avkastning. Kymmenedalens El ägs av tio städer och kommuner inklusive Lovisa, Lappträsk och Mörskom.