Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Spillolja säljs på svarta marknaden – energikrisen har fått fler att bränna oljan i stället för att återvinna den

Olja hälls från kanister i ett kärl.
Bild: Markku Ulander / Lehtikuva

Finländarna har blivit sämre på att återvinna spillolja – eller kanske bättre på att sälja den olagligt. Myndigheterna är oroade över att stora mängder olja går upp i rök.

Miljöministeriet befarar att energikrisen har skapat en svart marknad för spillolja.

Förra året återvanns 1,5 miljoner liter spillolja mindre än tidigare, meddelar ministeriet i ett pressmeddelande.

Eftersom energipriserna gått upp tror ministeriet att oljan allt oftare bränns i stället för att återvinnas. Olja säljs till exempel via nätsajter såsom Tori.fi.

Spillolja uppstår till exempel inom industrin och jordbruket, och vid bilverkstäder. Enligt lagen ska den som använder oljan se till att den återvinns.

Det är frågan om farligt avfall. Att förvara, sälja eller bränna spillolja är inte tillåtet utan tillstånd.

Företagen tackar nej till oljetransport

I januari lyfte Återvinningsindustrin rf fram att allt större mängder spillolja landar någon annanstans än vid återvinningsstationerna.

Återvinningsindustrin hämtar olja från företag och för den till återvinningsanstalterna. Enligt ledande sakkunnig vid Återvinningsindustrin, Katja Moliis, minskade efterfrågan på det här drastiskt under hösten.

– Spilloljan som hämtas från företag har minskat, eller så har företagen helt backat ur från oljeupphämtningarna, säger Moliis i STT:s pressmeddelande.

Farligt avfall vid Stormossen i Korsholm.
Bildtext Olja vid avfallsstation som sig bör.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Utöver den missade potentialen i att använda oljan på nytt kan oljan leda till skador om den hamnar i miljön. Även små mängder olja kan skada jordmånen och grundvattnet. Om oljan bränns på ett sätt som inte är ändamålsenligt kan tungmetaller och cancerframkallande partiklar frigöras.

– Det handlar om ansvarsfull företagsverksamhet. Om ett företag gör sig av med oljan på olaglig väg förvrängs den lokala konkurrensen, säger Moliis.

Myndigheterna vill hellre påminna än bötfälla

I Finland samlas omkring 67 000 ton spillolja in per år. Ungefär en tredjedel går att återvinna.

Ansvaret för att övervaka återvinningen ligger hos kommunerna och NTM-centralerna.

Vid Återvinningsindustrin och NTM-centralerna har man redan i flera årtionden varit orolig för att återvinningen av spilloljan minskar. Mängden olja som återvinns är klart minde än mängden olja som förs in på marknaden.

Enligt myndigheterna är det inte alltid frågan om att spara pengar. En del företagare känner inte till att en stor del av oljan går att återvinna.

Vid miljöministeriet är tanken att situationen oftast går att lösa genom diskussion.

– Ministeriet går sällan med böteslappen före, säger Jouni Nissinen, specialsakkunnig vid Miljöministeriet.

Polisen har inte märkt av den olagliga spilloljemarknaden. Om någon bränner spillolja får polisen inte veta om det ifall ingen anmälan görs.