Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Finlands Bank: Inflationen kan sjunka tillbaka till under 2 procent nästa år

Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum.
Bildtext Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum ledde arbetet med dagens prognos.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Räntorna och inflationen slår nu hårt mot Finlands ekonomi. Men om oron på finans- och energimarknaden inte skakar om ekonomin ytterligare finns det hopp om en liten tillväxt de kommande åren.

Den ovanligt höga inflationen och de kraftigt stigande räntorna påverkar vår ekonomi med eftersläpning. Det gör att vi ännu inte har sett alla negativa effekter.

Finlands Bank hoppas ändå att recessionen blir kortvarig, men oron på den internationella finansmarknaden kan leda till svagare ekonomisk tillväxt än väntat.

Speciellt i början av år 2022 växte Finlands ekonomi ännu kraftigt. Det ledde till att vår ekonomi växte med totalt 2,1 procent under året. Det ledde också till att sysselsättningen ökade under året.

Rysslands anfallskrig i Ukraina fick ändå konjunkturen att vända nedåt. Enligt Finlands Banks prognos krymper ekonomin med 0,2 procent under det här året.

Här räknar Finlands Bank med att räntorna ligger kvar på en högre nivå än tidigare. Banken utgår också från att efterfrågan på våra exportprodukter fortsättningsvis kommer att vara svag.

Därför förutspår banken att vår ekonomi växer med bara 0,9 procent under 2024 och 1,5 procent under 2025.

Det innebär att sysselsättningen, som inte mera förbättras, ändå kan hållas på en hög nivå under de kommande åren.

Inflationen kan bromsas upp år 2024

Konsumentpriserna har stigit exceptionellt snabbt under 2022. Mot slutet av året sjönk energipriserna ändå betydligt. Det lättar på trycket att fortsätta höja priser under det här året. Därför väntas inflationen sakta mattas av.

I år beräknas inflationen ännu bli 4,6 procent, men under nästa år finns det hopp om att den sakta sjunker tillbaka till under 2 procent.

Det är Centralbankens långsiktiga mål. Då räntan verkar sjunka tillräckligt nära 2 procent har Centralbanken inte längre samma behov av att hålla sin styrränta hög för att försöka bromsa upp ekonomin.

Men hela den här prognosen är beroende av att oron på finansmarknaden inte leder till någon typ av finanskris, energimarknaden inte ger oss obehagliga överraskningar och att den höga inflationen inte fortsätter längre än väntat. Allt detta kan leda till en svagare ekonomisk utveckling än väntat.