Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Möjliga havsvindkraftparker ökar trycket på stamnätet – kan ta upp till sju år att förstärka nätet

Tiotals vindturbinder ute till havs.
Bildtext Forststyrelsen planerar stora vindkraftsparker i Bottniska viken.
Bild: EPA-EFE

Forststyrelsen planerar att bygga fyra havsvindkraftparker i Bottniska viken. Stamnätsbolaget Fingrid följer planerna noggrannt och fattar beslut om möjliga investeringar i samband med att projekten framskrider.

Forststyrelsen har sju möjliga projektområden i Bottniska viken. Tre av alternativen ligger i Norra Österbotten utanför Brahestad, två alternativ ligger lite söderut, mestadels utanför Nykarleby, och sedan finns ett alternativ i Närpes och ett i Kristinestad.

Planen är att fyra av de här projekten ska förverkligas, att två av projekten ska konkurrensutsättas redan i år och två nästa år. Mest potential ser Forststyrelsen i de tre alternativen i Brahestad och de två alternativen i Sydösterbotten.

Projektområdena ligger inom allmänna vattenområden så det är kommunerna som har det sista ordet.

– Om inte kommunerna ger grönt ljus blir det inget av projekten, säger Otto Swanljung, vindkraftschef på Forststyrelsen.

En man med runda röda glasögon. I bakgrunden syns träd och snö.
Bildtext Enligt Otto Swanljung kommer Forststyrelsen ta med de erfarenheter man har fått från projektet i Korsnäs till de möjliga kommande projekten.
Bild: Juho Teir / Yle

Till exempel i Kristinestad ska fullmäktige ta ställning till den här frågan i början av april.

Motsvarar ett par kärnkraftverk

Tanken är att kring 100 kraftverk med en maxeffekt på upp till 30 MW ska byggas i varje park. Det innebär att maxeffekten för varje park motsvarar mellan ett och två Olkiluoto 3-kärnkraftverk.

Onni Härmä på stamnätsbolaget Fingrid medger att stamnätet för närvarande inte har kapacitet att klara av energimängderna från vindkraftverken.

– Det skulle ta ungefär sju år att förstärka stamnätet för en satsning av den här magnituden.

Men Forststyrelsen räknar med att tillståndsprocessen för parkerna tar 5-7 år och därefter tar det ännu 2-3 år att bygga parkerna, så kraftverken producerar el tidigast på 2030-talet.

En förstärkning av stamnätet innebär att man skulle bygga nya kraftledningar från västkusten till södra Finland där elkonsumtionen är som störst.

Men om elkonsumtionen vid väskusten ökar, till exempel i och med vätgasanläggningar, skulle investeringsbehovet för Fingrids del vara mindre och då skulle också kraftverken kunna kopplas till stamnätet snabbare.

– Det finns vätgasanläggningar på närmare 1 000 MW. Då man talar om så stora anläggningar är deras påverkan större. Ju mer de använder el, desto mer minskar behovet att föra över el någon annanstans, säger Härmä.

Diskussion om artikeln