Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Yli-Viikari vill överklaga uppsägningar till Högsta förvaltingsdomstolen

Tytti Yli-Viikari intervjuas av reportrar i tingsrätten.
Bildtext Yli-Viikari vill att HFD behandlar uppsägningarna.
Bild: Silja Viitala / Yle

Tytti Yli-Viikari, tidigare generaldirektör för Statens revisionsverk, ber om besvärsrätt till Högsta förvaltningsdomstolen gällande uppsägning från två ämbeten.

Riksdagens plenum avskedade officiellt Yli-Viikari från generaldirektörsposten i juni 2021. Hon hade stängts av från sin tjänst två månader tidigare efter misstankar om oegentligheter kring redovisning gällande anskaffningar, resor och personalärenden.

Statens revisionsverk sade upp Yli-Viikari från posten som överdirektör i fjol.

Yli-Viikari vill nu att Högsta förvaltningsdomstolen tar upp uppsägningarna till ny behandling.

Helsingfors förvaltningsdomstol slog för en månad sedan fast att det var okej att verket sparkade henne. Förvaltningsdomstolen motiverade beslutet med att Yli-Viikari inte uppfyllde ställda krav och att verket hade rätt att avskeda henne.

Yli-Viikari miste sitt ämbete som generaldirektör bland annat för att hon hållit en tjänsteman kvar på verket med full lön men utan arbetsuppgifter i två års tid. Det fanns också oklarheter kring användning av flygbonuspoäng för privat bruk.

Svarade inte på revisionsutskottets frågor

Yli-Viikari vägrade berätta hur hon använt bonuspoängen då hon utfrågades av riksdagens revisionsutskott. Att riksdagen tappade förtroendet för Yli-Viikari utgjorde ett ”synnerligen vägande skäl” till hennes uppsägning, enligt domstolen.

Yli-Viikaris agerande som generaldirektör behandlas fortfarande vid Helsingfors förvaltningsdomstol.

Helsingfors tingsrätt dömde henne i januari 2022 till böter för missbruk av tjänsteställning, försnillning och brytande av tjänsteplikt.

Yli-Viikari överklagade domen och hovrätten beviljade tillstånd till fortsatt behandling av ärendet.