Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tyska PolizeiGrün vill göra polisen mer kritiktålig och stärka relationerna till civilsamhället: ”Finns en reflexmässig reaktion att kritik mot polisen inte är tillåten”

Polisen Dominik Dommer vid en gata i München.
Bildtext Dominik Dommer vill ha en mer kritiktålig polis.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Att man har starka högersympatier och följaktligen är blind på det högra ögat är en beskyllning som ofta riktas mot polisen i Tyskland. Men inom polisen finns krafter som vill ändra på bilden. Hit hör föreningen PolizeiGrün.

– Medlemmarna av PolizeiGrün har gemensamt att de som poliser upplever att deras åsikter och syn på världen ofta inte återspeglas inom polismyndigheterna, som i sig är rätt konservativa, säger Dominik Dommer som sitter i föreningens styrelse.

Jag träffar Dommer i München där han för tillfället jobbar inom fältet cybercrime, det vill säga IT-relaterad brottslighet.

– Vårt mål är att arbeta för en kritiktålig och demokratisk medborgarpolis, säger Dommer.

Föreningen PolizeiGrün beskriver han som en fristående förening, som varken har direkt med polisen eller med det gröna partiet att göra, även om man i sina värderingar ligger De Gröna nära.

– Från föreningens sida vill vi framför allt vara en länk mellan polisen, politiken och civilsamhället. Vi vill också bistå politiker med röster från polisers vardag, så att de som fattar besluten inte enbart står i kontakt med polisens ledning.

Det mest synliga man gör är att ta ställning i aktuella diskussioner, där polisen kanske är föremål för kritik.

Stor känslighet för kritik

Och kritiken brukar hagla tätt. Polisens agerande och hållning är nämligen ett återkommande tema i Tyskland.

Det var bland annat den hårda kritiken mot polisinsatsen vid G20-mötet i Hamburg sommaren 2017 som bidrog till att Dominik Dommer gick med i PolizeiGrün.

– Än i dag ser man ofta att det inom polismyndigheter och polisfacken finns en reflexmässig reaktion att kritik mot polisen inte är tillåten.

– Det sägs att kritik misstänkliggör varenda polis, eller att folk som inte arbetar som poliser inte heller är tillräckligt insatta för att kritisera, säger Dommer.

Till exempel i frågan om huruvida en polis ska kunna gå att identifiera utgående från ett namn eller nummer på uniformen, går PolizeiGrün mot polisfacken, som är emot tanken.

– Att man inte vill att det man gör ska kunna identifieras går inte ihop med de rättsstatliga ideal vi har fått lära oss i utbildningen, säger Dominik Dommer.

I ungefär hälften av de tyska förbundsländerna är det fortsättningsvis så att poliser i tjänst inte går att identifiera. Det finns ett relativt starkt politiskt motstånd när det gäller att ändra på saken.

Demonstrant står öga mot öga med kravallpolisen i Hamburg.
Bildtext Omkring 20 000 poliser säkrade G20-mötet i Hamburg 2017.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Olika inställning?

Med bland annat händelserna i Hamburg som exempel, går kritikerna på vänsterkanten ofta in på att polisen tyr sig till betydligt mer våld i samband med vänsterns demonstrationer än vad man till exempel har gjort i samband med de av ytterhögern präglade coronaprotesterna.

– Här i München hade jag nog inte den bilden. Här gjordes en hel del för att hålla coronademonstrationerna i styr. Jag fick inte intrycket att man skulle ha handlat på annat sätt än vad man vanligtvis gör.

– Jag kan på sätt och vis förstå att poliser kan ha problem med att hålla sig helt neutrala, om de har upplevt ett stort antal demonstrationer från vissa grupperingar och eventuellt mött våld från ett och samma håll, säger Dommer.

Två poliser i kravallutrustning.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle

Förutom kritiken kring vad polisen gör, får polisen också kritik för det vad man misslyckats med. De senaste åren har präglats av en debatt kring den nazistiska terrororganisationen NSU.

Trots att organisationen i början av 2000-talet mördade människor med invandrarbakgrund, uteslöt polisen under åratals utredningar att det skulle kunna handla om terrorism från ytterhögern. Än i dag är såväl polisens som säkerhetstjänstens roll gällande utredningsmissarna allt annat än klarlagd.

Också därför talar många om polisen som blind på det högra ögat.

– Man kan förstås inte generalisera. I Tyskland finns inte bara en poliskår, utan varje förbundsland har sin egen. Jag kan med säkerhet säga att det finns många poliser som verkligen inte blundar på det högra ögat, men samtidigt finns det också problem, säger Dommer.

Med det syftar han bland annat på att det under de senaste åren gång på gång har uppdagats att poliser i olika chatgrupper har delat högerextremt material som definitivt inte borde delas eller diskuteras.

”Fientligheten har inte ökat”

Dominik Dommer är förutom polis också grön lokalpolitiker. Jag frågar honom hur hans kolleger ser på att han är så öppen med sina politiska preferenser.

– Att vara grön var åtminstone tidigare bland en del kolleger en fiendebild. Jag skulle ändå säga att den här bilden har förändrats. Idag handlar det nog mer om att man frågar mig när vi egentligen ska legalisera cannabis i stället för att beskylla oss för att uppfostra gräsrökare, konstaterar Dommer.

I Tyskland visar opinionsmätningar att tre av fyra har förtroende för polisen. Men polisjobbet har blivit både svårare och mer farligt.

– Varje angrepp på en polis är förstås ett angrepp för mycket. Samtidigt ser jag ändå inte att fientligheten i stort skulle ha ökat. Det handlar mer om att splittringen inom samhället har blivit större och det märks i vårt arbete.

– De senaste årens kriser, som till exempel coronapandemin, har säkert också bidragit. Människors frustration leder till situationer som vi måste reda ut, säger Dominik Dommer från föreningen PolizeiGrün.

En kravallpolis som övervakar demonstranter.
Bild: Johnny Sjöblom / Yle