Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Tingsrätten friade personer som tränat skyddshundar på ett våldsamt sätt

En person med blurrat ansikte slår en hund vid ett skolningstillfälle på en gräsmatta.
Bildtext Bildsättningsbild. Fallet uppmärksammades 2021 då smygfilmade videor publicerades av träningspass där skyddshundar behandlades våldsamt.
Bild: Oikeutta eläimille

På fredagen förkastade Egentliga Finlands tingsrätt de åtal för djurskyddsbrott som väckts mot en man och två kvinnor i samband med skolning av skyddshundar i Pemar i september och oktober 2020.

Fallet uppmärksammades 2021, då organisationen Oikeutta eläimille publicerade smygfilmade videor där man tränade skyddshundar på ett våldsamt sätt. På filmerna kunde man se hur hundarna sparkades, slogs i huvudet och ströps.

Enligt det första åtalet hade den åtalade mannen och en av kvinnorna dragit i hundarnas halsband och selar åt olika håll, vilket orsakade hundarna onödigt lidande.

Enligt tingsrätten kunde man se att kopplet hölls väldigt spänt under träningen, men rätten ansåg ändå att man inte kunde se att kopplet drogs kraftigt åt olika håll. Man såg enligt tingsrätten inte heller hunden bli strypt, och situationen pågick endast en kort stund. Därför förkastade tingsrätten åtalet.

Åtalen hade hunnit föråldras

På den andra åtalspunkten ansåg rätten att man på filmerna kunde se att mannen vid träningstillfället hade slagit och nypt hunden, dragit den i pälsen och använt sig av ett halsband som gav hunden elchocker.

Tingsrätten ansåg att mannens behandling av hunden orsakade djuret onödig smärta. Rätten ansåg ändå att smärtan var lindrig och kortvarig, och att mannen därför endast gjort sig skyldig till lindrigt djurskyddsbrott.

Träningspasset ägde rum i oktober 2020, men mannen åtalades inte förrän december 2022. Tingsrätten förkastade därför åtalet eftersom det var föråldrat.

Samma sak hände med det tredje åtalet. Enligt tingsrätten hade den andra av de åtalade kvinnorna använt ett elchockshalsband på hunden och tillåtit att man gav hunden elstötar under skolningen, vilket orsakade hunden onödigt lidande.

Också denna gång ansåg rätten att lidandet var så pass kortvarigt och lindrigt att kvinnan endast gjort sig skyldig till lindrigt djurskyddsbrott. Åtalsrätten i fallet hade ändå hunnit föråldras, och därför förkastade rätten åtalet.

Brotten hade även utretts i Östra Nyland, där fallet fortfarande har varit under åtalsprövning.

Källa: STT