Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rose-Maj Friman använder karta och kompass både på jobbet och fritiden

Prästen Rose-Maj Friman klädd i vit alba står framför fönster med glaskonst i Brändö kyrka i Vasa.
Bild: Mikaela Forsman-Sten / Yle

Rose-Maj Friman är ny kyrkoherde i Korsnäs församling. Hon hoppas kunna nå ut till folket genom nya samarbeten – exempelvis med kommunala sektorn.

De senaste 20 åren arbetade Rose-Maj som sjukhuspräst och chef för sjukhussjälavården i Vasa. Varför sökte hon sig nu vidare?

– Det var flera saker som inverkade. Eftersom jag fyller 60 i år så tänkte jag på vad jag ännu vill se.

Att söka jobbet i Korsnäs var också lite som att vända tillbaka till rötterna tedde sig också naturligt, eftersom Rose-Maj jobbade där en tid för 30 år sen. Senare har hon också vikarierat förra kyrkoherden i ett antal omgångar.

– Jag trivdes väldigt bra då, så det kändes inte främmande.

Samarbete församling – samhälle

Att vara sjukhuspräst är ett väldigt utmanande arbete. Rose-Maj arbetade för flera olika organisationer: kyrkan, sjukvårdsdistriktet, staden och gamla Vasa sjukhus.

– Nu har staden och sjukvårdsdistriktet gått ihop till välfärdsområdet, men å andra sidan är det mycket större. Så den utmaningen blev nog utmattande i längden.

Vad tänker hon då ta med sig till församlingen och hur ska hon då sätta sin prägel på den? Ja, bland annat tänker hon knyta kontakter utåt.

– Det är inte bara andra som ska komma till församlingen och dess verksamhet, utan jag ska också söka kontakter. Det har jag lärt mig i mitt andra jobb och det är säkert helt bra att ta med det hit också.

Rose-Maj ser också goda skäl för samarbete mellan kommun och församling i och med att välfärdsområdet tog över vården. Nu har kommunen kvar bland annat ansvaret för välmående och förebyggande hälsovårdsarbete.

– Jag tänker att till välmående hör också andligt välmående – där är vi på topp.

Orienteringskartan som en metafor för livet

Rose-Maj Friman bor i Tölby i Korsholm, så hon får en 40 kilometers resa till arbetet. Kanske finns det tid för att fundera på predikningar då?

– Ja, säkert, för det är ju så med predikningar: de ligger där och gror nånstans. Jag brukar lyssna på radion, det är en viktig kanal för att hålla sig uppdaterad med vad som händer i samhället.

Församlingarna bör vara verklighetsanknutna, säger Rose-Maj. Vad händer i Korsnäs, vad händer i samhället och världen?

– Mellan Bibelns budskap och oss har det gått 2000 år. Vår uppgift är att knyta an till vår situation.

På fritiden rör sig Rose-Maj Friman gärna ute i naturen. Orientering på sommaren och skidåkning på vintern – det är favoritmotionsformerna. Från sökandet i orienteringsskogen kan man också dra paralleller till livet, säger hon:

– Man känner inte den där kartan och vet inte vart man är på väg. Men småningom börjar man se hållpunkterna och se hur man ska hitta kontrollerna.

Rose-Maj Friman använder karta och kompass både på jobbet och fritiden

15:32

Diskussion om artikeln