Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Trafikens utsläpp borde fås ned, men politikerna grälar om vilka som är de bästa stödformerna

Uppdaterad 18.03.2023 08:30.
Bilar som ska skrotas
Bildtext Finländarna skrotar i medeltal sina bilar då de är 22 år gamla, uppger bilbranschen. Många kör omkring med bilar som orsakar stora utsläpp och hör hemma på soptippen.

Nästa regering borde fatta beslut om en effektiv trafikpolitik. Vi behöver fler elbilar, men det är svårt att komma överens om skatter och stöd.

Trafikens kostnader, utsläpp och styrning väntas bli en het potatis under nästa regeringsperiod. De laddbara bilarnas och elbilarnas andel ökar inte så snabbt som de kunde och det kan bli svårt för Finland att uppnå de ambitiösa klimatmålsättningarna som vi har.

Medelpriset för en nyregistrerad, laddbar bil var i fjol 55 000 euro. Samtidigt kör medelfinländaren med en bil som har ett värde på omkring 6 500 euro.

– Vi skrotar i medeltal våra bilar då de är 22 år gamla, då motsvarande siffra i Sverige och Norge är 18 år. Där har vi att göra, säger Pekka Rissa, verkställande direktör för Bilbranschens centralförbund.

Bilbranschen vill under nästa regeringsperiod ha en sporrande skattepolitik, anskaffningsstöd för person-, paket- och lastbilar och en sänkning av bilskatten för att få fart på förnyelsen av bilbeståndet.

Det går undan i de lättare fordonsklasserna, men är svårt i de tyngre

På företagssidan har övergången till laddbara bilar och elbilar kommit igång snabbare. Möjligheterna att köpa in av nya bilar och ladda dem är i nyckelroll i framtiden.

– Vi rör oss med god fart mot vår målsättning, som är fossilfria transporter år 2030, säger direktören för samhällsansvar vid Posti group, Noomi Jägerhorn.

I de lättare fordonsklasserna, till exempel skåpbilarna, finns det redan elbilar till hands. Utmaningarna finns bland de tyngre fordonen. Där hoppas Jägerhorn att regeringen ska satsa på anskaffningsstöd för nya bilar.

Noomi Jägerhorn lutar sig mot en postlåda.
Bildtext Noomi Jägerhorn tror att ett fungerande nätverk av laddstationer kan föra med sig arbetsplatser och livskraft på mindre orter.
Bild: Anders Karlsson / Yle

Jägerhorn vill också se satsningar på nätverket av laddstationer och annan infrastruktur som de nya bilarna behöver för att fungera ändamålsenligt.

– Vi behöver mer kommersiell laddningsinfra i Finland. Vi har stora avstånd. Om vi skaffar rena bilar så borde vi kunna utnyttja dem till fullo hela tiden.

Partierna har svårt att enas om vad som nu borde göras

Bil- och trafikbranschen ordnade på fredagen en debatt, där representanter för de sex största riksdagspartierna delade med sig av sin syn på framtidens trafikpolitik.

Centerns Matti Vanhanen upprepade partiets tanke om en kilometerbaserad beskattning som berör alla fordonsklasser. Någon exakt modell för hur en sådan skatt skulle byggas upp finns ännu inte.

– Jag stöder inte en kilometerskatt. Jag har inte hört om något bra sätt att genomföra en sådan, sa Sannfinländarnas Ville Tavio.

Valdebatt där Pia Lohikoski från Vänsterförbundet sitter vänd mot kameran.
Bildtext Vänsterförbundets Pia Lohikoski är försiktigt för en kilometerskatt. Atte Harjanne (De gröna), Kai Mykkänen (Saml), Ville Tavio (Sannf) och Matti Vanhanen (C) syns också på bilden.
Bild: Markus Markkanen / Autotuojat ja -teollisuus ry

Vänsterförbundet har enligt Pia Lohikoski inte som parti någon ståndpunkt, men hon är själv försiktigt positiv till en sådan skatt. Övergången måste vara rättvis, så att de som bor i glesbygden och har låga inkomster kompenseras, enligt Lohikoski.

Distributionsskyldigheten blir en svår nöt att knäcka för regeringen

Bestämmelserna om distributionsskyldighet orsakar huvudbry, inte minst för företagen. Syftet är att främja användningen av förnybara drivmedel för att ersätta motorbensin, dieselolja och naturgas i trafiken.

Distributörer av drivmedel är skyldiga att årligen leverera en minimiandel förnybara drivmedel för konsumtion. I år är procenten 13,5 och stiger till 28 år 2024.

Det beräknas medföra en prishöjning på tiotals cent per liter för den som tankar.

Socialdemokraternas Timo Harakka, som är kommunikationsminister i den nuvarande regeringen, erkände att nästa regering är i en svår sits då höjningen ska göras.

I huvudsak håller politikerna fast vid den höjda distributionsskyldigheten, trots att systemet har en del brister.

Politikerna var ganska överens om att elbilismen bör främjas, men det kan vara svårt att enas om metoderna. Beroende på vilka som sitter i nästa regering kan det bli frågan om någon form av anskaffningsstöd för elbilar och satsningar på laddningsnätverket.

– Laddningsnätverket får inte bli en flaskhals i framtiden, sa De grönas Atte Harjanne.

Diskussion om artikeln