Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Människorättsjuristen Martin Scheinin: Arresteringsordern mot Putin är ett genombrott som förhoppningsvis kan leda till regimskifte

Martin Scheinin har fingret på sitt ögonbryn.
Bildtext Människorättsjuristen tror ICC:s arresteringsorder kan hjälpa en intern förändringsprocess i Ryssland som leder till att Putin inte längre har makten.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Den internationella brottmålsdomstolens arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin visar att ingen står utanför dess jurisdiktion och det kommer ytterligare isolera Putin från omvärlden, bedömer Martin Scheinin.

– Det är väldigt viktigt att den internationella brottmålsdomstolen visar att den har medel att ställa till svars personer som begått internationella brott, krigsbrott, brott mot mänskligheten eller folkmord, säger människorättsjuristen och professorn Martin Scheinin med anledning av att den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag under fredagen utfärdade en arresteringsorder mot Vladimir Putin för krigsförbytelser som begåtts i Ukraina.

Domstolen motiverar sitt beslut framförallt med brottsanklagelser om att Putin är ansvarig för att Ryssland olagligt deporterat barn från Ukraina.

Scheinin säger att fredagens arresteringsorder bara var en början.

– Det är klart att Ryssland begått många andra krigsbrott. Det här var ett sätt att göra det klart att Putin är direkt personligt ansvarig. Han kan inte gömma sig bakom ryggen på militärledarna, utan han har personligen gett order och varit i kontroll av det som gjorts för att kidnappa barn från Ukraina.

Inte bara symbolisk betydelse

Enligt Scheinin har arresteringsordern inte bara en symbolisk betydelse utan också en praktisk.

– Den är symbolisk genom att den visar att ingen står utanför ICC:s jurisdiktion.

– Många tänker att det bara är symboliskt eftersom det inte är garanterat att Putin kommer ställas inför domstolen. Men detta begränsar Putins möjligheter att resa runtomkring i världen, delta i internationella möten och träffa andra statsledare, säger Scheinin och syftar på att om Putin reser till ett av de 123 länder som är medlemmar i ICC riskerar han att arresteras.

Vladimir Putin puolilähikuvassa. Taustalla Venäjän lippu.
Bildtext ICC utfärdade under fredagen arresteringsorder för Vladimir Putin och Rysslands barnrättskommissionär Maria Aleksejevna Lvova-Belova.
Bild: Mikhael Klimentyev / Sputnik / Kremlin Pool

Kan påverka Putins ställning i Ryssland

Scheinin bedömer att arresteringsordern också kan påverka Putins ställning i Ryssland.

– Troligen betyder det att det inte finns någon framtid för Putin som erkänd ledare av Ryssland. Det måste bli en regimförändring innan till exempel fred kan åstadkommas.

– Det här kan påverka interna positioner i Ryssland så att man också där förstår att det är tydligt att ingenting kan göras för att åstadkomma fred och säkerhet med Putin i spetsen.

Det är osannolikt att Putin kommer arresteras av ryska myndigheter för att utlämnas till den internationella brottmålsdomstolen bedömer Scheinin och fortsätter:

– Men det kan inte uteslutas. När det blir en regimförändring kan det bli del av den överenskommelse som sluts mellan de nya parterna om att Putin faktiskt ska överlämnas till Haag.

Kritik mot domstolens oberoende

Internationella brottmålsdomstolen har fått utstå hård kritik sedan den grundades år 2002. Kritiken gäller bland annat domstolens partiskhet då Afrika varit överrepresenterat bland de åtalade jämfört med krigsbrott utförda av till exempel USA.

Martti Koskenniemi, professor emeritus i internationell rätt, säger i en intervju för Yle Uuiset att brottmålsdomstolen lät bli att åtala USA:s tidigare president George W. Bush och Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair för den olagliga invasionen av Irak år 2003.

– Det ställs väldigt höga krav på den internationella brottmålsdomstolen angående dess opartiskhet. Det har varit svårt hittills, motståndet bland annat från stormakterna USA, Kina och Ryssland har varit stort.

– Det här är ett genombrott som kan öppna upp portarna till ett mer balanserat sätt att utöva domstolens jurisdiktion. Jag tycker det här kan ses som en ny början för en internationell domstol som faktiskt fungerar i förhållande till de värsta krigsbrotten som begås oavsett vem som är ansvarig.