Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gäsp, ännu en klimatrapport! Därför är just den här IPCC-rapporten viktig

En grupp människor står på en topp i en bergskedja som bekläs av vindturbiner.
Bildtext En av världens största utsläppare Kina har byggt ut vindkraften i rekordtakt de senaste åren.
Bild: Shutterstock/All Over Press

FN:s klimatpanel släpper sin sjätte stora utvärderingsrapport om klimatkrisens följder och hur de kan lindras på måndagseftermiddagen. Rapporten är en sammanfattning för världens beslutsfattare, med fakta och råd om vilka åtgärder som behövs.

Rapporterna från FN:s klimatpanel har fått allt större uppmärksamhet de senaste åren och det kan vara svårt att skilja rapporterna åt. Vi reder ut begreppen och det viktiga att hålla koll på.

IPCC utvärderar klimatläget vart sjätte år

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change och är alltså FN:s klimatpanel. Panelen forskar inte själv, utan sammanställer den främsta klimatforskningen från världen över. IPCC:s rapporter består av fakta om klimatuppvärmningen i sig, vad som orsakat den och vad den har för följder – men också av forskning om åtgärder som kan bromsa uppvärmningen.

Den utvärderingsrapport som ges ut på måndagen är den sjätte i rad. IPCC har publicerat utvärderingsrapporter omkring vart sjätte år sedan 1990.

Senaste rapport av den här storleken, alltså sammanfattning nummer fem, publicerades inför klimatmötet i Paris 2015. Det mötet resulterade i Parisavtalet som har styrt mycket av klimatpolitiken efter det, både när det gäller exempelvis EU-lagstiftning och Finlands utsläppsmål. Rapporter av den här storleken kan alltså ha stor betydelse för klimatpolitiken.

Dagens rapport är en sammanfattning av tre delrapporter

Rapporten som offentliggörs på måndagen består inte egentligen av ny forskning, utan är en sammandrag av tre större delrapporter som har släppts i augusti 2021 samt i februari och april 2022.

  • Del 1, Den naturvetenskapliga grunden, släpptes i augusti 2021. Den delrapporten redogjorde för de vetenskapliga bevisen för att klimatuppvärmningen och att den är orsakad av människan.

Jäätynyt ja roihuava Maapallo

FN:s klimatpanel: Förändringarna i jordens klimat är extrema, snabba och oåterkalleliga

Årets viktigaste klimatrapport lämnar inget rum för tvivel.

  • Del 2, Effekter, anpassning och sårbarhet, släpptes i februari 2022. Den delrapporten handlade om klimatkrisens konkreta följder och de anpassningsbehov som krisen ger upphov till. Följderna av klimatuppvärmningen utgör redan i dag ett hot mot hälsa och livsmiljöer och påverkar livet för miljarder människor världen över, konstaterade delrapporten.

  • Del 3, Att begränsa klimatförändringen, publicerades i april 2022. Den handlade om vilka lösningar som kan vidtas för att bromsa klimatuppvärmningen. Den här delrapporten gav en del hopp: den konstaterade att det med rätt politik, infrastruktur och teknik är fullt möjligt att halvera utsläppen till år 2030. Avgörande är att minska användningen av fossila bränslen.

Rapporten ger fakta inför stort klimatmöte i höst

Dagens utvärderingsrapport består av en längre text men framför allt av ett sammandrag för beslutsfattare. Poängen är att sammanfatta tusentals sidor samlad forskning till ett kortare format som fler kan ta till sig, bland annat på de klimatmöten som FN:s närmare 200 medlemsstater samlas till årligen.

FN:s nästa klimatmöte är det 28:e i rad och hålls i Dubai i början av december. Förväntningarna är höga: Parisavtalet från 2015 kräver att alla länder regelbundet ger en lägeskoll om sina utsläpp och om sina klimatstrategier, och första gången det här ska ske är just på mötet i Dubai.

Många länder är långt ifrån målet, trots att en begränsning av uppvärmningen till 1,5 grader skulle kräva skärpta åtgärder omedelbart. Forskningen och slutsatserna i dagens IPCC-rapport publiceras alltså i ett kritiskt skede för världens klimatpolitik.