Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Klimatpanelen: Om framtiden ska vara dräglig måste något göras nu – och verktygen finns

Uppdaterad 20.03.2023 16:30.
Skogsbrand på Cuba.
Bildtext En skogsbrand härjade på Pinares de Mayari-platån i Cuba i februari.
Bild: Juan Pablo Carreras Vidal / EPA

Det finns en mängd både möjliga och effektiva åtgärder för att begränsa klimatförändringen, slår den internationella klimatpanelen IPCC:s sjätte klimatrapport fast. Men panelen fortsätter att uppmana världen att agera snabbare.

År 2018 slog IPCC fast att utmaningen är enorm, om vi vill bromsa uppvärmningen av klimatet vid 1,5 grader. Det här var också gränsen man kom överens om i Parisavtalet.

Nu fem år senare har uppgiften blivit ännu svårare, eftersom utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Det som gjorts hittills, och de planer som finns, är helt enkelt inte tillräckligt, säger klimatpanelen i sin rapport.

Men effektiva och rättvisa klimatåtgärder kan fortfarande både minska skadorna på naturen och mänskligheten, och dessutom leda till många andra fördelar, säger IPCC:s ordförande Hoesung Lee:

”Den här rapporten understryker hur bråttom det är att agera mera ambitiöst och visar att om vi gör något nu kan vi fortfarande säkra en dräglig hållbar framtid för alla.”

En grupp människor står på en topp i en bergskedja som bekläs av vindturbiner.

Gäsp, ännu en klimatrapport! Därför är just den här IPCC-rapporten viktig

Dagens rapport är en sammanfattning för beslutsfattare.

Rapporten är baserad på tre delrapporter

Vad är läget nu?

Användningen av fossila bränslen och annan mänsklig aktivitet har lett till att den globala medeltemperaturen åren 2010–2020 var 1,1 grader högre än under tidperioden 1850–1900. Det här i sin tur har lett till extrema väderförhållanden som hotar både människor och ekosystem, så som mera intensiva värmeböljor och kraftigare regn.

Och då uppvärmningen fortsätter ökar också riskerna hela tiden. I alla regioner i världen dör människor av extrem hetta, och osäkerheten kring matproduktionen och tillgången till vatten ökar också.

Då klimatförändringens följder kombineras med pandemier och konflikter, så som läget varit de senaste åren, blir situationen ännu svårare.

Dessutom drabbar klimatförändringen främst de delar av världen som själva bidragit minst till klimatförändringens orsaker.

”Nästan hälften av världens invånare bor i regioner som är mycket utsatta för klimatförändringen. Under det senaste decenniet var dödsfallen till följd av översvämningar, torka och stormar 15 gånger högre i de här mycket sårbara regionerna”, konstaterar Aditi Mukherij, en av rapportens 93 författare.

Det som syntesrapporten och hela IPCC:s uppläggning visar är att man har haft svårt att ta tag i de sociala dimensionerna

Mikael Hildén, ledande rådgivare vid Finlands miljöcentral

Den sociala aspekten spelar en central roll i rapporten.

Den stora utmaningen blir hur de legitima kraven på förbättrad levnadsstandard och förhållanden för människor i globala södern och utvecklingsländer möts utan att öka på utsläppen, säger Mikael Hildén, ledande rådgivare vid Finlands miljöcentral.

– Betydelsen av social rättvisa och rättvis omställning har accentuerats mer och mer hela tiden. Det som syntesrapporten och hela IPCC:s uppläggning visar är att man har haft svårt att ta tag i de sociala dimensionerna. Den samhälleliga aspekten är besvärlig, för många kommer att hävda att IPCC då stiger över gränsen, att man ger direkta anvisningar för hur politik ska drivas. Medan tanken är att IPCC främst ska lägga grunden för olika politiska beslut. Den här balansen är svår.

Demonstrant från ursprungsbefolkning håller upp skylt med texten No more stolen land, Sluta stjäla vårt land
Bildtext En demonstrant på FN:s klimatmöte i Egypten i fjol. De som bidragit minst till klimatförändringen är de som får lida mest av den, konstaterar IPCC i sin rapport.
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Vad behöver göras?

För att vi ska lyckas hålla den globala uppvärmningen vid 1,5 grader borde utsläppen halveras fram till år 2030, och de borde redan minska.

Men det gör de inte utan ökar fortfarande.

Det här decenniet är avgörande, enligt IPCC, och det behövs snabba och bestående förändringar inom alla sektorer.

IPCC efterlyser också förändringar inom livsmedelssektorn, elproduktionen, transporterna, industrin, byggnader och markanvändningen för att minska utsläppen av växthusgaser. Det här skulle också göra det lättare för människor föra ett liv med låga koldioxidustläpp, som samtidigt skulle förbättra hälsan och välmåendet.

Kolkraftverket på Hanaholmen spyr ut rök en kall vinterdag i Helsingfors.
Bildtext Kolkraftverket på Hanaholmen i Helsingfors spyr ut rök en kall vinterdag.
Bild: Esko Jämsä

För att åstadkomma de här förändringarna behövs pengar, men det här är kapital som finns i världen bara det används på rätt sätt, säger IPCC.

– Det generella budskapet är att det inte finns någon enda åtgärd som löser alla våra problem, utan vi måste faktiskt jobba på många olika fronter. Det gäller att minska konsumtionens utsläpp, att stärka kolsänkorna och generellt få en hållbar utveckling att gå framåt och se kopplingarna mellan olika åtgärder, säger Mikael Hildén.

Hildén konstaterar att energiproduktionen är en prioritet.

– Förbränningen av fossila bränslen är den huvudsakliga orsaken till klimatförändringen.

Vad händer om vi lyckas?

Det enkla svaret är att den direkta effekten med bland annat extrema väderförhållanden som översvämningar, torka och stormar inte förvärras.

Men klimatåtgärderna skulle också ge andra fördelar än att uppvärmningen bromsas upp, förändringar som till exempel ger nytta för ekonomin och människors hälsa.

Om till exempel trafiken elektrifieras, folk går och cyklar mera och använder allmänna kommunikationsmedel blir luftkvaliteten bättre. Dessutom har det positiva hälsoeffekter, skapar jobb och ökar jämlikheten.

Redan hälsoeffekterna av att förbättra luftkvaliteten skulle så gott som betala räkningen för att minska utsläppen, enligt IPCC:s beräkningar.

Vad händer om vi inte gör något?

IPCC varnar för att det finns risker med klimatförändringen som är mycket värre än man hittills trott. På lång sikt är inverkan flerfaldig jämfört med det vi hittills sett.

Klimatförändringen påverkar skördarna, fisket och tillgången till rent vatten. Antalet dagar som är så varma att de är hälsovådliga skulle öka explosionsartat.

En tofskarakara stirrar in i kameran.
Bildtext Nästan alla djurarter i området kring ekvatorn riskerar att försvinna om den globala medeltemperaturen stiger med mer än två grader till. Den här tofscaracaran lever i Sydamerika.
Bild: Luis Bernardo Cano/STELLA Pictures/ddp/abaca press

För naturen kan klimatförändringen vara katastrofal. Bland annat varnar IPCC för att nästan alla djurarter skulle försvinna i områdena kring ekvatorn om jordens medeltemperatur stiger med 3–4 grader jämfört med den förindustriella nivån.

Miljöminister Maria Ohisalo (Gröna) säger i ett pressmeddelande att dagens beslut och åtgärder kommer att påverka jorden i tusentals år.

”De senaste årens kriser har visat att det snabbt går att ändra på människors och samhällens verksamhet. Nu är det här nödvändigt för att stoppa klimatförändringen”, säger Ohisalo.

Du kan se hela IPCC:s presentation av klimatrapporten här:

Internationella klimatpanelen offentliggör sin rapport - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln