Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nu går flyttlassen från Roparnäs sjukhusområde till nya H-huset

Det nya H-huset på Vasa centralsjukhus område står så gott som klart den 25 augusti 2022.
Bildtext Nu har det blivit dags för psykiatrin att flytta in i det nybyggda H-huset på Vasa centralsjukhus område.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

Psykiatrin och missbrukarvården kommer närmare varandra i och med flytten. Efter flytten får invånarna i Korsholm, Vörå och Laihela också sin missbrukarvård i huset.

I slutet av mars flyttar en stor del av enheterna från specialsjukvården vid Roparnäs till Vasa centralsjukhus område.

Före påsk – under veckorna 12 och 13 – flyttar vårdavdelningarna och de psykiatriska poliklinikerna från Roparnäs sjukhusområde till H-huset. Även lågtröskeltjänsterna inom mental- och missbrukarvården i Vasaregionen kommer i framtiden att finnas i H-huset.

Det här sätter också punkt för en lång period av sjukhushistoria i Roparnäs, men enligt överskötare Tanja Jaakola och avdelningsskötare Sofia Storfors känns flytten trots allt mer som en början än som ett slut.

”Vi har förberett flytten länge och de nya utrymmena erbjuder flera möjligheter som inte fanns på Roparnäs sjukhusområde”, säger de i ett pressmeddelande.

H-huset har 62 bäddplatser för patienter inom mental- och missbrukarvården. Alla som får avdelningsvård kommer att ha egna rum med toalett. Just patientrum med större avskildhet är något som många patienter önskat sig.

Patienterna kommer också att ha tillgång både till ett lugnt rum för avslappning och ett allaktivitetsrum med träningsredskap och dataspel som kan styras med kroppsrörelser.

Dessutom kommer fler patienter än tidigare att ha möjlighet att få frisk luft tack vare vårdavdelningarnas terrasser. En del av patienterna kommer också att kunna ta promenader i näromgivningen.

Psykiatrisk vård och missbrukarvård kommer närmare varandra

Den psykiatriska polikliniken och det psykosociala centrets verksamhetsställe i Vasa flyttar till H-husets tredje våning. Centret erbjuder grundläggande social- och hälsovårdstjänster i anknytning till psykisk ohälsa, missbruk och olika beroenden.

Även avgiftnings- och tillnyktringsvården samt hälsorådgivningspunkten Tipsi och substitutionsvården finns i fortsättningen i H-huset. Den psykiatriska jourmottagningen finns däremot vid samjouren i Y-huset.

Överskötare Tanja Jaakola ser det som positivt att tjänster som tidigare fanns utspridda på olika håll i staden samlas på ett ställe. Enligt henne har det länge funnits en strävan efter större integration mellan missbrukarvården och den psykiatriska vården.

Aulan i det nya H-huset på Vasa centralsjukhus område.
Bildtext De psykiatriska vårdavdelningarna flyttar in på H-husets översta våningar medan den psykiatriska polikliniken, psykosociala centret och öppenvården flyttar in på tredje våningen. På våning 0 flyttar substitutionsvården och hälsorådgivningspunkten för drogmissbrukare in.
Bild: Joni Kyheröinen / Yle

Alla Vasas öppenvårdstjänster inom mental- och missbrukarvård flyttar till H-huset. Dessutom placeras en del av den psykosociala rehabiliteringen och servicehandledningen, som riktar sig till personer med långvarig psykiatrisk sjukdom, där.

Missbrukarvården för invånare i Korsholm, Vörå och Laihela kommer också att finnas i H-huset, medan mentalvårdstjänster erbjuds i kommunerna. De psykosociala centrens verksamhet i norra och södra området fortsätter som förr. Även ungdomsstationerna Klaara och Fiilis stannar kvar i sina nuvarande utrymmen.

Stora delar av vården kommer att fungera som förut med läkarbesök, gruppsamtal, nätverksmöten och bekant personal som tar hand om patienterna. Alla processer har genomgått en riskanalys där man strävat efter att identifiera potentiella utmaningar som flytten till H-huset för med sig.