Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Personalbrist på daghem och vårdcentraler, utbildar vi för rätt yrken? Se valdiskussionen om framtidens arbetsmarknad

Uppdaterad 21.03.2023 14:45.
Personalbrist på daghem och vårdcentraler, utbildar vi för rätt yrken? Följ vår valdiskussion i huvudstadsregionen med chat - Spela upp på Arenan

Svenska Yle lyfter fram aktuella samhällsfrågor i sju olika direktsända diskussioner inför riksdagsvalet. Den här diskussionen handlar om hur arbetsmarknaden ska se ut i framtiden.

Det råder en verklig brist på småbarnspedagoger på en stor del av daghemmen i huvudstadsregionen, vilket till och med har lett till kortare öppethållningstider. Vid akutmottagningarna i Esbo och Vanda har patienterna varit så många att ambulanserna stått på kö utanför. Det talas om en sällan skådad personalbrist.

Hur kan vi komma åt det här enorma personalunderskottet i exempelvis de nyss nämnda branscherna?

Yle Huvudstadsregionens Christoffer Kaski diskuterar de här frågorna tillsammans med Petra Malin (VF), Sari Multala (Saml), Amanda Pasanen (Gröna) och Marika Sorja (Sannf).

Utbildning, högre löner och bättre arbetsförhållanden bland förslagen

Lösningen är stora satsningar på utbildning, säger Amanda Pasanen från De Gröna. Hon säger att sysselsättningsmöjligheterna blir sämre för dem som saknar högre utbildning.

– Just nu finns det för få nybörjarplatser i högskolor som utbildar folk till branscher som lider av personalbrist, säger hon.

Hon får medhåll av Sari Multala från Samlingspartiet. Multala säger att vi måste se till så att allt fler studerar klart på det andra stadiet, till exempel till närvårdare. Men hon vill också se mer flexibilitet i utbildningsprogrammen.

– Inom småbarnspedagogiken är det många som redan jobbar, som skulle kunna utbilda sig samtidigt som de arbetar, säger Multala.

Vänsterförbundets Petra Malin påpekar att Finland också måste få arbetstagare inom till exempel småbarnspedagogiken att stanna kvar i branschen.

– Många socialarbetare har utbildat sig, men vill inte stanna i branschen, eftersom de känner att de inte kan göra ett gott jobb, säger hon.

Enligt Malin är det en fråga om välbefinnande, personaldimensionering och lön.

Också Sannfinländarnas Marika Sorja lyfter fram att arbetsförhållandena – inte bara lönen – måste förbättras i de branscher som lider av personalbrist.

– Småbarnspedagoger får inte utöva yrket de har utbildat sig till och i restaurangbranschen kan dagarna infernaliskt långa och det är svårt att kombinera med familjeliv, säger hon.

Alla sju program i samma serie kan ses direkt och i efterhand här på svenska.yle.fi. De hörs i Slaget efter tolv i Yle Vega klockan 12.03. Här hittar övriga diskussionerna från Nyland som handlade om vägnät och kollektivtrafik samt gängbildning och ungdomskriminalitet.

Artikeln är uppdaterad den 21.3.2023 kl 14.34 med kandidaternas kommentarer från debatten.

Diskussion om artikeln