Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Utredning: Ge invandraren möjlighet att välja språk

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 14:00.
Asylsökande anländer till Torneå den 20 oktober 2015.
Bild: Lehtikuva/Panu Pohjola

Ge invandraren själv en större möjlighet att välja integrationsspråk. Börja inte med arbetskraftspolitiska kurser utan med en presentation av lokalsamhället så att invandraren själv har en möjlighet att göra ett informerat val. Det här är ett par av de rekommendationer som Mika Helander för fram i en utredning som gjorts på uppdrag av Svenska kulturfonden.

Mika Helander anser att broschyrerna måste bli bättre. I dagens läge borde Välkommen till Finland skrivas om för att bättre ge en sanningsenlig bild av vårt land och möjligheterna att studera svenska. Också i lagen borde skrivningen finska eller svenska ändras till finska och/eller svenska.

Integration på svenska i Finland väcker ofta debatt för och mot. Förespråkarna för integration på svenska anser att det kan vara lättare att lära sig svenska och att det ger en god grund för att integreras i svensktalande områden. Motståndarna säger att man behöver kunna finska för att få jobb och att många invandrare söker sig till två- eller finskspråkiga orter.

Helander säger att man bör se integrationen ur en lokal synvinkel i stället för en nationell. Trots att landets majoritet talar finska ska det inte vara självklart att invandrarna först ska lära sig finska om de bor på en svenskspråkig ort. Helander konstaterar att integration på svenska sker nästan enbart i Österbotten, medan invandrare i södra Finland ska läras finska oberoende av vilken ort de bor på.

Mika Helander.
Bildtext Mika Helander hoppas flera kunde integreras på svenska.
Bild: Yle / Victoria Wirén

Helander har en vision om en virtuell inlärningsmiljö för svenska så att invandrarna skulle ha en möjlighet att studera svenska oberoende av var de bor eller i vilket skede av integrationsprocessen de vill lära sig svenska. Tanken är att bilda ett nätverk där man kan träffas och umgås på svenska. Helander påpekar att det i stora delar av Finland behövs båda språken med tanke på möjligheten att arbeta. Projektet smidigt på svenska har ännu inte fått finansiering.

Diskussion om artikeln