Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hemvården i västra Nyland ska skötas av flera producenter – antalet som behöver vård kommer att öka kraftigt

En hemvårdare sköter om en klient hemma hos klienten.
Bildtext Västra Nylands välfärdsområde ska skapa en modell för hemvården där klienterna har flera producenter att välja mellan.
Bild: Silja Viitala / Yle

Efterfrågan på hemvård kommer att öka kraftigt inom Västra Nylands välfärdsområde de kommande åren. Nu arbetar välfärdsområdet fram en modell för att tackla utmaningen.

Välfärdsområdets styrelse beslöt den 20 mars att ta i bruk en modell med flera producenter för hemvården.

Det innebär att välfärdsområdet ordnar hemvården, men man kommer att anlita producenter från den privata och tredje sektorn mera än i dag.

Antalet klienter fördubblas

Välfärdsområdet räknar med att antalet klienter inom hemvården kommer att så gott som fördubblas till och med 2040.

Antalet klienter inom regelbunden hemvård var den 31 december i fjol drygt 3 500. Av dem fick drygt 3 000 hemvård som producerades av den egna kommunen, 227 med servicesedel och 281 som köpt tjänst.

Valfriheten blir större

Välfärdsområdets styrelse anser att mångproducentmodellen innebär att klienten ges fler möjligheter än nu att välja vem som producerar hemvården oberoende av inkomster och förmögenhet.

Modellen gör det möjligt för alla företag och tredje sektorns aktörer som producerar hemvårdsservice och uppfyller alla kriterier att producera service för Västra Nylands välfärdsområde.

Klienten betalar klientavgiften till välfärdsområdet. Klientavgiften är densamma oberoende av på vilket sätt servicen produceras.

Klienten kan välja producent bland de alternativ som erbjuds.

Kostnaderna torde minska

Kostnaderna för hemvården i de västnyländska kommunerna har varit cirka 63 miljoner euro per år. Välfärdsområdet anser att kostnaderna inom hemvården kommer att sjunka i och med den nya modellen.

Tidigare ökade enhetskostnaderna för den egna produktionen på grund av den stora mängden hyrd arbetskraft. Personarbetstimmarna för hyrd arbetskraft har, beroende på serviceproducent och område, varit 35–70 procent dyrare än arbetstimmarna för den egna personalen.

Välfärdsområdet menar att timpriset för hemvård som produceras som köpt tjänst i nuläget är något lägre än timpriset för den egna produktionen.

Så genom att öka andelen köpta tjänster inom hemvården så sjunker sannolikt kostnaderna för den egna produktionen, eftersom behovet av att använda hyrd arbetskraft eventuellt minskar.

Diskussion om artikeln