Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbolänningarna är flitiga på att lämna in idéer för hur den egna kommunen kan utvecklas: ”Det har varit väldigt populärt”

Köpmansgatan i Pargas.
Bildtext Redan nu har Pargas fått in 50 förslag på hur hela Pargas kommunområde kunde göras trivsammare.
Bild: Carmela Johansson/Yle

Många invånare i Pargas och Kimitoön har lämnat in förslag på vad de tycker att den egna kommunen ska satsa på. Allt fler kommuner går in för konceptet deltagande budgetering.

I Pargas stad ordnas deltagande budgetering för första gången. Redan nu har staden fått in många idéer från alla kommundelar om hur staden kunde utvecklas.

– Imorse hade vi 50 stycken idéer, så det har varit populärt och säkert kommer det flera förslag ännu under de dagar som finns kvar. Vi har haft en snäv tidtabell eftersom det är första året, så vi är väldigt tacksamma och glada över att så många är intresserade av att delta, säger Petra Palmroos, ekonomichef vid Pargas stad.

I Pargas har staden valt att förslagen ska kosta minst 2 000 euro och högst 50 000 euro. Tanken är att förslagen ska stödja ett eller flera av målen i stadens nya strategi, det vill säga hållbar utveckling, starkare attraktivitet, bättre välmående och skapa tillsammans.

Förslagen ska lämnas in senast den 23 mars och i början av april får Pargasborna rösta på de förslag som går vidare. Vilka förslag som förverkligas i år offentliggörs den 28 april.

– Vi hoppas att kommuninvånarna och deltidsborna ska se att de idéer de lämnar in också förverkligas. De får se att deras röst blir hörd och att det leder till ett konkret resultat i deras vardag, säger Palmroos.

En mörkhårig kvinna framför en tygtavla.
Bildtext Petra Palmroos är glad över att Pargasborna är ivriga på att lämna in förslag.
Bild: Carmela Johansson / Yle

”Det märks att folk vill få sin röst hörd”

På Kimitoön införde kommunen deltagande budgetering ifjol. Fjolårets förslag ledde bland annat till en minigolfbana i Dalsbruk, en bastutunna och vinterbad i Eknäs samt en blomsteräng. I år har intresset för att lämna in förslag varit ännu större än året innan.

– I fjol fick vi 38 förslag och vi var jättenöjda med det. I år väntade vi oss 20 till 30 förslag, men vi fick 61, så det märks att folk vill vara med och få sin röst hörd, säger Bosse Ahlgren, fritidschef vid Kimitoöns kommun.

Kimitoöns kommun har nu valt ut 15 av de 61 förslag som kom in som invånarna får rösta på. Bland idéerna finns bland annat ett utsiktstorn, en miniarena, utplantering av gös och gädda, blomsterplanteringar, bänkar och sopkärl.

– Ett förslag fick kosta högst 10 000 euro och ganska många av förslagen går inte att förverkliga med den summan. En del förslag var sådana som kommunen arbetar med för tillfället och som oberoende kommer att förverkligas. Ganska många av förslagen har vi även slagit ihop så att två eller tre förslag har blivit ett förslag, säger Ahlgren.

Kimitoöns kommun har reserverat 30 000 euro för invånarnas förslag och förhoppningen är att kunna förverkliga åtminstone tre, men eventuellt fler, av dem. Alla invånare får rösta på ett förslag och röstningen ska göras senast den 2 april. Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka förslag som förverkligas på sitt möte den 17 april.

Fritidschef Bo-Eric Ahlgren vid vid en friluftsled på Kimitoön.
Bildtext Bosse Ahlgren är överraskad över mängden förslag som kommit in.
Bild: Isabel Nordberg / Yle

Om ett förslag inte kommit med på Kimitoöns kommuns lista, så är det ändå möjligt att förslaget kan förverkligas i ett senare skede.

– Vi kommer att gå igenom alla förslag med alla intresserade tjänstemän och personal i kommunen. Så även om många av förslagen inte gick vidare, så kan de på något annat sätt komma med i kommunens budget i framtiden, säger Ahlgren.

Diskussion om artikeln