Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå stad lottade ut fastighetsskötarnas sommarsemestrar med pingisbollar

Tre pingisbollar i en glasburk, en hand lyfter upp en av bollarna.
Bildtext Fastighetsskötarna i Borgå fick sina semestrar utlottade med pingisbollar. Det kom som en överraskning för de anställda som varit vana med att få komma med önskemål. Illustrerande arkivbild.
Bild: Stefan Paavola

Fastighetsskötarna som jobbar vid Borgå stad fick sig en överraskning då sommarsemestrarna delades ut i slutet av förra veckan.

De anställda hade inte möjlighet att komma med några egna önskemål. I stället delades de in i tre grupper och så användes tre numrerade pingisbollar för att lotta ut vilken grupp som ska gå på semester först, vilken som är andra och vilken som är tredje i tur.

Semesterperioden sträcker sig från juni till augusti, så att semestrarna delvis överlappar varandra.

Janne Wasenius är huvudförtroendeman för JHL, fackförbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena. Han deltog i mötet där semestrarna lottades ut.

– Jag kom dit från en annan palaver så jag var inte med ända från början. Då jag kom var personerna där ganska upprörda över situationen, säger Wasenius.

I och med stadens organisationsreform flyttade fastighetsskötseln med sina 40 anställda vid årsskiftet över från lokalservicesidan till lokalitetsledningen. Nu ska ett cirkulerande semestersystem tas i bruk för fastighetsskötarna. Tanken är i stora drag att den som har semester i juni ett år har ledigt i juli året därpå och så vidare.

Som facklig representant har Wasenius diskuterat systemet med staden.

– Förverkligandet var lite annorlunda än vad jag från början förstått. Jag var av uppfattningen att det här skulle presenteras på mötet, men så togs det redan beslut, säger Wasenius.

En hand sträcks ner i en glasburk med tre pingisbollar.
Bildtext Fastighetsskötarna får hålla sina semestrar under sommarmånaderna, fyra veckor i sträck. Många skulle ändå helst ha velat komma med egna önskemål. Illustrerande arkivbild.
Bild: Stefan Paavola

Att lotta ut semestermånaderna den första gången innan det cirkulerande systemet kommer i gång är ett sätt att försöka hålla det rättvist.

– Visst har man dragit lott om semestrar tidigare också, men då har det handlat om att två anställda velat ha semester samtidigt och ingendera har velat ge med sig. Att lotta ut allas semestrar med pingisbollar utan att fråga i förväg, det har inte varit normalläget, säger Wasenius.

Han hänvisar till semesterlagen och säger att de anställda borde ha tillfrågats om sina semesterönskemål.

– Arbetstagaren måste höras. Det är klart att alla inte kan få sina önskemål uppfyllda och det är i sista hand arbetsgivaren som bestämmer om man får juni eller juli, men man måste höra de anställda om vilka deras önskemål är, säger Wasenius.

Han har blivit kontaktad av anställda om utlottningen och säger att han själv varit i kontakt med arbetsgivaren.

– Vi föreslår att saken ska behandlas på nytt och hoppas på att få en gemensam syn på saken bara vi diskuterar. Månne det inte blir bra, säger Wasenius.

Staden strävade efter rättvis behandling

Borgå stads personaldirektör Anu Kalliosaari tycker saken blåsts lite ur sina proportioner.

– Meningen var att alla behandlas rättvist. Jag tycker det är ett helt fungerande sätt, om man måste dra lott så är pingisbollar säkert ett helt bra sätt att göra det på, säger Kalliosaari.

Tidigare var det svårt att ordna fastighetsskötarnas semestrar så att det skulle finnas tillräckligt med personal på jobb hela sommaren. Därför beslöt man byta till ett cirkulerande semestersystem.

– Man ville se till så det finns tillräcklig bemanning och få semestrarna rättvist fördelade, säger Kalliosaari.

Enligt hennes vetskap får alla fastighetsskötare hålla semester fyra veckor i sträck, och alla får ha ledigt under sommarmånaderna. Hon påpekar att de anställda kan byta semesterturer sinsemellan om de så önskar.

– Alla får ändå ha semester i juni eller juli, ingen behöver börja i maj och ingen behöver ha semester i september så som på vissa ställen, säger Kalliosaari.

Diskussion om artikeln