Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler 17-åringar tar körkort – tusentals ansökningar väntar på behandling

En trafiklärare lär trafikkunskap åt en elev via en skärm.
Bildtext Här undervisar bilskolläraren en minderårig elev via simulator.
Bild: Minttu Villanen/Yle

På en del håll i Finland ansöker nästan hälften av 17-åringarna om att få B-körkortet tidigare. Vanligast är det i Österbotten, och minst vanligt i Nyland.

Allt fler unga ansöker om att få körkort redan då de är 17 år, visar Traficoms statistik.

Traficom kan bevilja en dispens, alltså ett undantagstillstånd, om den ungas regelbundna resor till skolan, arbetet, arbetspraktik eller hobbyer är svåra att ordna på grund av förbindelserna eller av andra särskilda skäl.

17-åringar har haft möjlighet att ansöka om dispens för personbilskörkort sedan år 2018. Då tog knappt tusen unga vara på möjligheten. Sedan dess har det blivit allt mer populärt.

Enligt trafik- och kommunikationsverket Traficom ansökte 31 procent av åldersgruppen (18 500 personer) om dispens år 2022. Motsvarande andel år 2021 var 27 procent.

Från år 2028 har mängden 17-åringar som ansöker om dispens för B-körkort ökat stadigt.

Flest dispenser i förhållande till åldersgruppen söktes i Österbotten och minst i Nyland, där endast var femte ansökte.

– I Södra Österbotten och Österbotten är sträckorna längre än till exempel i Nyland. Också hur mycket kollektivtrafik det finns påverkar. Därmed uppfylls kriterierna för dispensen inte lika lätt i Nyland, och man ansöker inte om det heller, säger Trafikskyddets planerare Hanna Rutila.

För tillfället väntar över 3 000 ansökningar på behandling på Traficoms bord.

En man man keps och reflexjacka.
Bildtext Trafikskyddets kommunikationschef Elias Ruutti anser att skärpta regler behövs, eftersom så många unga förare råkar ut för olyckor.
Bild: Maj Lundström / Yle

Trafikskyddets kommunikationschef Elias Ruutti anser att det inte är ändamålsenligt att använda termen dispens, eller undantagstillstånd, eftersom förfarandet på många håll är så pass normalt. I en del regioner ansöker upp till 60 procent av åldersklassen om dispens.

– Under den här korta tiden som dispensen varit i bruk har man börjat ansöka om den på lätta grunder.

Strängare regler väntar bakom nästa krök

Trafikskyddet vill att reglerna för undantagstillstånden skärps.

Ett försök till strängare lagstiftning har länge varit på gång. Enligt förslaget skulle den unga föraren få ha endast en passagerare, och dessutom skulle körrätten begränsas under nattens timmar klockan 00–05. Lagförslaget kommer inte att behandlas under pågående regeringsperiod.

Mest dispenser beviljades i Södra Österbotten och minst i Nyland.

I en intervju för Svenska Yle i januari välkomnar även polisen en strängare lagstiftning, men frågan om hur det hela ska övervakas är olöst.

Läs mer: Strängare regler för unga chaufförer kan förbättra olycksstatistiken – polis: ”Men vem ska övervaka lagen?”

För tillfället håller reglerna på att ändras på EU-nivå. EU-komissionen lade i början av mars fram ett förslag om förnyad körkortslagstiftning, där det bland annat föreslås att föraren fram tills hen fyller 18 år borde ha en vuxen med sig i bilen.

Unga förare ofta inblandade i olyckor

Ruutti lyfter fram att det finns problem med hur unga förare beter sig i trafiken.

– Ungdomen är en besvärlig tid med tanke på trafiken, oberoende av om man skaffat körkort när man är 17 eller 18 år. Även om ungdomar utgör 11 procent av befolkningen så är var fjärde som skadar sig i trafiken en ung person.

Enligt Ruutti är den här statistiken värd att fästa uppmärksamhet vid, eftersom många som nyligen tagit körkort är i gott fysiskt skick.

– De borde ha goda förutsättningar att fungera i trafiken, men ändå underpresterar de när det kommer till säkerhet.

Enligt Ruutti finns det mycket man kan göra åt problemet.

– Dispenserna borde granskas noggrannare. Metoder för det går att plocka ur körkortslagen, vars reform strandade i februari. Jag tycker också det är viktigt att bilskolan ger bästa möjliga färdigheter.

Artikeln är en bearbetning och översättning av Yle Uutisets artikel 17-vuotiaat ajavat ajokortteja kiihtyvällä vauhdilla, som publicerats 21.3.2023.