Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholm inleder sökandet efter ny förvaltningsdirektör

Korsholm söker ny förvaltningsdirektör.

Kommunstyrelsen enades på sitt möte på måndag kväll om att genast lediganslå tjänsten.

En grupp bestående av kommundirektören, HR-chefen och två förtroendevalda kommer att intervjua de sökande som anses lämpliga för jobbet.

Den som väljs efterträder Linda Jakobsson-Pada som börjat jobba för Österbottens välfärdsområde.

Relaterat

Marcus Beijar är Korsholms nya förvaltningsdirektör

Kommunfullmäktige i Korsholm valde på måndag kväll politices magister Marcus Beijar till förvaltningsdirektör.

Vid omröstningen i fullmäktige fick Beijar 32 röster, Niklas Granö nio röster och Petra Ollus två röster.

Beijar har innehaft tjänsten som tf förvaltningsdirektör sen september i fjol. Han efterträder Linda Jakobsson-Pada som valdes till förvaltningsdirektör för Österbottens välfärdsområde.

Korsholm väljer ny förvaltningsdirektör

Korsholm väljer ny förvaltningsdirektör nästa vecka.

Kommunstyrelsens förslag är att (politices magister) Marcus Beijar, som är tf förvaltningsdirektör, väljs till tjänsten.

Enligt styrelsens ordförande Carola Lithén (SFP) stod valet mellan flera starka kandidater. Det slutliga valet görs av fullmäktige nästa vecka.

Fem personer sökte tjänsten.

Mustasaaren kunnan liikenneopaste tien varressa.

Några sökande till ledande tjänster i Korsholm

Tjänsterna som förvaltningsdirektör och kanslichef är lediga

Lovisa valde ny förvaltningsdirektör

Lovisa stadsfullmäktige valde på onsdagen Elina Amnell-Holzhäuser till ny förvaltningsdirektör. En prövotid på sex månader iakttas i tjänsten. Lönen är lite över 6 200 euro i månaden fram till juni då den höjs till lite över 6 300 euro i månaden. Höjningen beror på den allmänna förhöjningen på 1,5 procent enligt det allmänna tjänste- och kollektivavtalet.

På SFP-gruppens förslag valdes Tomas Määttä som reserv.

Fem personer sökte tjänsten. Amnell-Holzhäuser jobbar för tillfället som jurist på Kotka stad. Määttä är förvaltningsjurist vid Östra Nylands välfärdsområde.

Lovisas tidigare förvaltningsdirektör Kristina Lönnfors började jobba som kanslidirektör i Kotka i januari.

En grå vägg med texten Vasa centralsjukhus. Intill väggen växer buskage.

Fem personer vill bli förvaltningsdirektör för Österbottens välfärdsområde

Linda Jakobsson-Pada och Markku Lumio intervjuas.