Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Krogars vattenandelslag är klart att ta i bruk

Uppdaterad 21.03.2023 11:00.
En grop dit ett vattenrör ska placeras.
Bildtext Under byggandet av vattenledningen grävdes många diken.
Bild: Petra Thilman /Yle

På tisdag (21.3) eftermiddagen är det premiär för det första hushållet i Krogars att ansluta sig till det lokala vatten- och avloppsnätet som fått namnet Vattenpost.

Vatten- och avloppsnätet ligger i huvudsak på första klassens grundvattenområde och lokala krafter har i flera år jobbat för att förverkliga det.

Planeringen inleddes på allvar år 2019 och själva byggarbetena började på hösten 2022.

Det var då området fick en stranddetaljplan år 2016 som det stod klart att fastigheterna borde ansluta sig till ett nät.

Hangö stad ville då inte bekosta byggandet av ett lokalt nät, men nu är staden med och finansierar projektet till en del.

Vattenpost har kostat cirka en halv miljon euro och det lokala vattensandelslaget har kunnat förverkliga det med hjälp av pengar från Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

Ett tillplattat område i Anckars där man grävt ner vattenrör.
Bildtext Vatten- och avloppsnätet är klart för invigning. Bilden är från början av grävningarna i Anckars.
Bild: Petra Thilman / Yle

Vattenandelslagets ordförande Janne Sarpoma säger att omkring 40 hushåll kommer att ansluta sig till nätet i första skedet. Fler fastigheter har gjort en reservation för att ansluta sig i följande skede.

Stamnätet sträcker sig längs ett fem kilometer långt område som ramas in av Anckars i öst och Sandö gård i väst.