Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Polisledningen försäkrar att polisen ska vara lika närvarande i Lovisatrakten i framtiden – Lovisa stad tänker följa med att löftet hålls

Uppdaterad 21.03.2023 15:06.
Polisbil.
Bildtext Yle Östnylands rapportering om minskningen av Borgåpolisens patruller har väckt oro i kommunerna och bland invånare i trakten.
Bild: Matias Väänänen / Yle

Minskningen av Borgåpolisens patruller ska inte synas i praktiken i Lovisa, Lappträsk, Mörskom och Askola. Det var budskapet när polisledningen informerade lokala tjänstemän och politiker om läget.

På tisdagen mötte den östnyländska polisledningen ledande tjänstemän och politiker från Lovisa, Lappträsk, Mörskom och Askola.

Mötet kom till på initiativ av Östra Nylands polisinrättning. Tanken var att informera kommunerna om läget, efter Yle Östnylands avslöjande om att patrullerna i Borgå, Sibbo och Lovisa minskar från tre till två.

Förändringen leder till att den patrull som varit stationerad i Lovisatrakten försvinner och i stället flyttas resursen till Träskändaområdet, där polisen har fler uppdrag. I fortsättningen ska två patruller ansvara för uppdragen i Sibbo, Borgå och Lovisa med omnejd.

Gick inte in på detaljer

På mötet framförde kommunerna oron som uppstått i kommunerna och bland invånare efter Yle Östnylands rapportering.

Lovisas fullmäktigeordförande Otto Andersson (SFP) upplever att polisen tog oron på allvar.

Enligt Andersson ville polisledningen inte i detalj diskutera inrättningens operativa verksamhet på grund av säkerhetsskäl.

Budskapet från polisledningen var ändå att polisläget inte ska bli sämre i Lovisatrakten.

– Eftersom de inte på det sättet ville gå in och diskutera i detalj var vilken polispatrull är, så är jag nöjd att de intygade att situationen inte ska bli sämre, säger Andersson.

Regelbundna träffar

Andersson vill lita på det polisen säger, men tillägger att Lovisa stad kommer att följa upp läget. Ett resultat av mötet var att kommunerna hädanefter regelbundet ska träffa polisledningen för att diskutera polisens verksamhet.

– Om det skulle visa sig att läget trots allt blir sämre så måste vi reagera. Men nu har vi gjort det vi kan i det här skedet, säger Otto Andersson.

Mörskoms fullmäktigeordförande Kristian Forsman från Centern beskriver tisdagens möte som bra, informativt och förtroendeingivande.

Man behöver inte längre vara orolig för situationen, de lovade att läget inte förändras

Kristian Forsman (C)

Forsman litar på att tillgången på polispatruller inte ska försämras i Mörskom.

Fältcheferna vid polisinrättningen ska precis som tidigare skicka patrullerna till olika alarm. Trafikpoliserna ska också hjälpa till och finnas till hands vid utryckningar i Lovisatrakten, återger Forsman.

– Man behöver inte längre vara orolig för situationen, de lovade att läget inte förändras, säger Kristian Forsman.

På mötet kom också parterna överens om att polisen ska gå ut med information till invånarna om läget. Enligt Otto Andersson medgav polisen att de misslyckats med kommunikationen i den här frågan.

Polisen gick senare på tisdagen ut med information (på finska) om att de ska utvecka sin verksamhet ute på fältet och ska höra både personalen och beslutsfattare ute i kommunerna under arbetets gång.

Redigerat 21.3 klockan 15.05: Information om polisens pressmeddelande har lagts till.

Diskussion om artikeln