Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Wasalines vd orolig för konkurrensen om sjöfarten till Åland får undantag i EU:s utsläppshandel

Wasalines vd Peter Ståhlberg ser mot kameran med en modell av fartyget Aurora Botnia bredvid honom.
Bildtext Peter Ståhlberg är vd för Wasaline, vars fartyg Aurora Botnia trafikerar mellan Vasa och Umeå.
Bild: Rasmus Karlsson / Yle

Från och med nästa år är tanken att även sjöfarten ska omfattas av EU:s utsläppshandel. Åland önskar att trafiken till landskapet undantas, men Wasalines vd Peter Ståhlberg anser att konkurrensen snedvrids.

Wasalines vd Peter Ståhlberg är inte glad över idén om ett så kallat ö-undantag för Åland i sjöfartens kommande utsläppshandel. Det hela bottnar i ett PM som Ålands landskapsregering framförde till kommunikationsministeriet i höstas, där man anser att Åland drabbas oproportionerligt mycket av utsläppsrätter. Landskapsregeringen önskade att sjötrafiken mellan Åland och Finland skulle undantas från utsläppshandeln fram till 2031, eftersom det annars kunde leda till exempelvis höga kostnader och minskad turism.

Ålands landskapsregering vill alltså att landets regering ska arbeta för ett undantag. Peter Ståhlberg ser det rent av som ofattbart att Finland skulle gå in för förslaget, bland annat eftersom det skulle snedvrida konkurrensen.

– Skulle vi alla följa samma kriterier så är det jämn konkurrens. Vi kan bli enda mellan Finland och Sverige som inte påverkas av detta undantag, säger han.

Han säger att rederierna som trafikerar från fasta Finland via Åland till Sverige ofta konkurrerar om samma frakt med Wasaline, som trafikerar mellan Vasa och Umeå. Detta speciellt i marginalområdena för frakten.

– Konkurrensen är tuff och ännu tuffare blir det då Finnlines stora fartyg kommer, säger Peter Ståhlberg.

Ståhlberg säger att han är emot stöd överlag, men om idén om att sjötrafiken till Åland undantas från utsläppshandeln blir verklighet tycker han att ett stöd till Wasaline som motsvarar det föreslagna undantaget kan vara en idé.

Fartyget Aurora Botnia på väg mot Umeå genom isen.
Bildtext Wasalines fartyg Aurora Botnia.
Bild: Anna Wikman / Yle

Henrik Ringbom är professor i havsjuridik vid Åbo Akademi och han förstår Peter Ståhlbergs kritik.

– Är det schysst mot resten av den finländska sjöfarten att en viss trafik i ett visst område undantas, vilket betyder att de som inte undantas får en konkurrensnackdel?

Ringbom tycker också att landets sjöfart i stort har anledning att fundera kring saken.

EU-kommissionen kom i december överens om utökad utsläppshandel, som kort sagt innebär att de som släpper ut koldioxid också ska betala för det. Sjöfarten ska börja omfattas av EU:s utsläppshandel från 2024 med en ökande omfattning efter några år. Länder kring medelhavet har arbetat för att sjöfarten till och från glest befolkade öar skulle få ett tidsbestämt undantag från detta. Om trafiken mellan fasta Finland och Åland får ett undantag av den här typen så skulle det gälla fram till 2031. Wasalines vd Peter Ståhlberg säger sig inte ha någon desto större förståelse för idén och hoppas att undantaget inte blir verklighet, men att man aldrig kan veta vad som händer.

– Det är helt ofattbart att man skulle sätta sig i en helt ny konkurrenssituation och spela ut världens miljövänligaste färja. Ska vi straffas för det också?

Diskussion om artikeln