Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Rasismen ökar i finlandssvenska skolor – förälder: ”Vi hör om administration som inte skyddar barn som far illa”

Uppdaterad 23.03.2023 09:28.
En man står vid en balkong. Han ser allvarlig ut.
Bildtext Andrej Scherbakov är ordförande för föreningen Föräldrar för diversitet.
Bild: Lukas Rusk / Yle

Rasismen ökar i de svenskspråkiga skolorna, konstaterar experter från samhällets olika områden. Rasismen har samtidigt blivit råare än vad den varit tidigare, säger rektor.

– Vi hör om barn som vägrar gå till skolan på grund av det sociala klimatet, vi hör om tjänstemän, skoladministration, som lever på våra skattepengar men inte gör någonting för att skydda de barn som far illa, säger Andrej Scherbakov, ordförande för föreningen Föräldrar för diversitet.

– Rasismen har blivit fulare, råare och elakare än den var femton år sedan. Vi ser den mera. Förr var den mera i det dolda, säger rektor Agneta Torsell.

Jag drog en fortbildning för, på papper, alla Helsingfors lärare. Men det var frivilligt och det var tre personer som kom på plats

Joséphine Gram, Ad astra

Torsell är rektor för Lagstad och Rödskog skola i Esbo. Hon säger att öppen rasism och diskriminering ändå är förhållandevis sällsynt.

– Det är mer en allmän attityd. Vi har inte haft mycket rasism riktat mot en person, utan mera rasistiskt tankesätt och beteende. Mycket kommer säkert hemifrån, barnen säger att ”min pappa säger att det är så här”, säger Torsell.

En kvinna ser in i kameran. Hon ser glad ut.
Bildtext Rektor Agneta Torsell säger att rasismen är allt synligare i dag.
Bild: Lukas Rusk / Yle

Antirasistisk fortbildning biter inte – om den inte är fortlöpande

Vera Lindén jobbar som flerspråkig handledare i Helsingfors svenskspråkiga skolor. Då hon började för några år sedan gjorde hon en enkät där de svenskspråkiga skolorna tillfrågades hur väl antirasismutbildningarna som personalen gått på fungerat.

Resultatet var dystert. Få ledningsgrupper ansåg att de fungerat, säger Lindén.

En kvinna ser in i kameran. Hon ser glad ut.
Bildtext Vera Lindén upptäckte att fortbildningar i antirasism haft liten effekt i Helsingfors.
Bild: Lukas Rusk / Yle

Utbildningarna ordnades av utomstående aktörer i förhållande till skolan – staden, universitetet eller tredje sektorn.

– Arbetet bär mer frukt om man jobbar mer småskaligt. Vi har gått in för att ha regelbundna träffar med de utomstående aktörerna under en längre tidsperiod och de jobbar med en till tre skolor, säger Lindén.

Tre personer kom på antirasistisk utbildning för alla Helsingfors lärare

Joséphine Gram är koordinator för föreningen Ad astra. Hon jobbar också med att utbilda personalen i skolor om antirasism.

– Vi är en minoritet, vi tror att vi är jätteduktiga. Men de som inte ser ut som en vit finlandssvensk blir sällan inkluderade. Det är ett enormt problem.

Om vi läser om missförhållanden i en skola i tidningen kan vi ingenting göra, vi behöver en anmälan

Malin Eriksson, regionförvaltningsverket

Gram är frustrerad över att det finns stora hål i systemet, som sedan ska lappas med en timmes fortbildning per år.

– Jag drog en fortbildning för, på papper, alla Helsingfors lärare. Men det var frivilligt och det var tre personer som kom på plats. Varför finns det inte strukturer för att utbilda barn om rasism redan inom småbarnspedagogiken? undrar Gram.

Ibland kan hon känna sig som en börda, då ansvaret för antirasismen läggs på redan överbelastade lärare.

– Det känns som ett extra ansvar som inte finns i system.

En kvinna ser in i kameran. Hon ser allvarlig ut.
Bildtext – Jag drog en fortbildning för, på papper, alla Helsingfors lärare. Men det var frivilligt och det var tre personer som kom på plats, säger Joséphine Gram.
Bild: Lukas Rusk / Yle

Ny lag gör att personalen gör sig skyldiga till diskriminering om de inte ingriper

Finlands nya diskrimineringslag träder i kraft den första juni.

I den nya lagen gör sig skolornas och daghemmens personal också skyldiga till diskriminering om de inte ingriper i pågående diskriminering.

I lagen specificeras det att det även är fråga om diskriminering om målet av handlingen är en grupp. Handlingen behöver i framtiden alltså inte riktas mot en enskild person för att anses vara diskriminering.

Den nya lagen gäller också småbarnspedagogiken, som tidigare inte omfattats av lagen.

Malin Eriksson från regionförvaltningsverket medger ändå att det finns hål i systemet.

En kvinna står och ser in i kameran. Hon ser nöjd ut.
Bildtext Ett hål i systemet är att regionförvaltningsverket inte självständigt kan övervaka skolorna.
Bild: Lukas Rusk / Yle

I praktiken har kommunerna själva ansvar för att bevaka sina egna skolor, eftersom regionförvaltningsverket saknar tillsynsmandat i skolorna.

I praktiken betyder det här att regionförvaltningsverket kan ingripa i missförhållanden endast då en anmälan gjorts till dem. Inom småbarnspedagogiken har de däremot mandat, vilket betyder att regionförvaltningsverket kan utföra självständiga granskningar av daghemmen.

– Om vi läser om missförhållanden i en skola i tidningen kan vi ingenting göra, vi behöver en anmälan. Processerna är också långa, det kan ta åtta månader innan vi kommer med ett utlåtande, säger Eriksson.

Carlene Mutiganda är idag 18 år och abiturient i Vasa. Hon är född i Finland och hennes föräldrar har afrikanskt ursprung.

“De kunde ha frågat om jag vill reda ut det” – Carlene blev trakasserad med n-ord, skolan ingrep inte

I sommar blir det straffbart för skolor att inte ingripa om en elev blir trakasserad. Carlene Mutiganda hoppas att den som råkar ut för trakasserier i skolan nu ska våga rapportera om det.

Diskussion om artikeln