Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoöns skogsvårdsplan är klar – 30 procent av skogsmarken fredas

Uppdaterad 22.03.2023 13:25.
Solsken som syns genom en gles snöig skog. Många av träden är granar.
Bildtext Bildsättningsbild. Kimitoöns kommun har valt att gå in för kontinuerligt skogsbruk och en större andel fredad skog än man tidigare tänkt.
Bild: Pia Santonen / Yle

Nu är det klart vad Kimitoöns kommun ska göra med sina skogar. Kimitoön ska uppdatera sin skogsvårdsplan som gäller fram till 2030, och på tisdagen fastslog tekniska nämnden hur kommunens skog ska förvaltas.

Den tekniska nämnden remitterade skogsvårdsplanen i juni 2021, eftersom man ville utreda alternativa avverkningsalternativ och ta reda på vilka kostnader det här skulle innebära. Efter det beställde kommunen en alternativ utredning, som presenterades vid ett invånartillfälle i januari.

På tisdagskvällen tog nämnden slutligen ställning till den uppdaterade planen. Under mötet presenterades ett motförslag, som nämnden valde att acceptera efter en kort diskussion. Sex av medlemmarna röstade för förslaget, och tre emot.

Enligt planen ska nu 30 procent av skogsmarken på runt 300 hektar fredas, och resten av marken ska skötas enligt riktlinjerna för kontinuerligt skogsbruk. Det här innebär att en större del av skogen fredas än i den ursprungliga planen. I kontinuerligt skogsbruk plockhugger man, alltså plockar endast bort en del av träden och strävar efter ett bestånd som är mångskiktat. Man kalhugger endast om beståndet är i dåligt skick, till exempel på grund av rötskada, och det inte finns möjlighet till kontinuitet i skogen.

Nämndens ordförande Helena Fabritius, SFP, säger att andelen fredad skog nu är absolut tillräcklig.

– Alla ska få sköta sin skog hur de vill. Man ska titta på situationen mer långsiktigt, och även om vi i det här skedet har ett gott kassaläge och har möjlighet att freda en större del av skogen än vi tidigare tänkt, så kan det i framtiden vara skogen som kan ge oss extrainkomster.

Eftersom en större andel av skogen fredas och man dessutom använder sig av kontinuerligt skogsbruk, så kommer kommunens ekonomiska vinst från skogen att minska i jämförelse med den ursprungliga skogsplanen.

Enligt Fabritius är det fortfarande lite oklart exakt hur stora inkomster skogen kommer att generera för kommunen i och med den nya skogsvårdsplanen. Enligt tidigare uträkningar så skulle det innebära ett ekonomiskt bortfall på cirka 237 000 euro om hela området på 300 hektar sköttes enligt riktlinjer för kontinuerligt skogsbruk.

– Den slutgiltiga inkomsten beror till exempel på vilka områden som fredas, säger Fabritius.

Artikeln uppdaterad 22.3.2023 klockan 13.24: Definitionen av kontinuerligt skogsbruk har preciserats. Tidigare stod det att endast de största träden plockas bort.

Diskussion om artikeln