Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sänkta decibelgränser för vindkraft ska utredas i Närpes – vindkraftsförening anser att den lagstadgade nivån är tillräcklig

A wind power turbine viewed from below.
Bildtext Vindkraftens bullernivåer diskuteras i Närpes.
Bild: Taneli Kärki

Det blev inte ännu något beslut om en möjlig sänkning av decibelgränserna för vindkraften i Närpes. Nu vill man ha en noggrann utredning om konsekvenserna.

Stadsfullmäktige i Närpes återremitterade frågan om en decibelgräns när man bygger ny vindkraft. Tanken var att sänka gränsen till 35 decibel. Men fullmäktige ansåg att det behövs mer information om konsekvenserna innan man kan fatta ett sådant beslut.

– Det var ett enhälligt beslut. I det här skedet tyckte vi alla att det var det rätta att göra för att se och fundera på konsekvenserna innan vi går in för en eventuell sänkning av gränsen, säger fullmäktigeordförande Johanna Borg (SFP).

Vindkraftbolagen har påpekat att en konsekvens skulle vara minskade skatteintäkter för staden. Enligt stadsstyrelsens ordförande Hans-Erik Lindqvist från SFP måste man ändå väga fördelarna mot nackdelarna.

– Man måste ta hänsyn till fastboende och natur och så måste man fundera på hur det ger skatteinkomster. Det är hela tiden en avvägning. Det är klart att olika aktörer och olika parter har olika åsikt beroende på vilken sida om ärendet man sitter.

En kvinna med mörkt hår står utanför en byggnad.
Bildtext Johanna Borg hoppas ett beslut kan fattas så snabbt som möjligt
Bild: Juho Teir / Yle

Både Borg och Lindqvist säger att Närpes antagligen är den första kommunen i Finland som funderar på att sänka decibelgränsen. Men att det finns kommuner som har gränser i form av avstånd.

– Forskning har visat att man hellre borde gå in för en decibelgräns än en kilometergräns för att det är mer rättvist och visar mer rätt hur ljudet påverkar människor och bosättning, säger Borg.

– Det skulle vara rättvisare att få en decibelgräns, men var den exakt ska gå så tycks det finnas olika beräkningar på beroende på hur man simulerar det, konstaterar i sin tur Lindqvist.

Vindkraftsförening: En sänkt gräns påverkar framtida projekt

Anni Mikkonen, vd för vindkraftsföreningen i Finland, håller med om att en decibelgräns är rättvisare än ett visst avstånd. Men hon anser att den nuvarande lagstadgade gränsen på 40 decibel är bra.

– Internationell och även inhemsk forskning visar att då ljudnivån på en gårdsplan underskrider 40 decibel så upplever majoriteten av människorna inte det som störande.

Hon medger ändå att en fem decibels sänkning innebär att ljudet mer sällan skulle höras på gårdsplanen. Men frågan enligt henne är om vindkraften behandlas på samma sätt som övriga ljudkällor.

– Det finns många andra ljudkällor som ibland hörs på gårdsplanen och ibland inte, säger Mikkonen.

Mikkonen hoppas att tanken om att sänka decibelgränserna inte sprider sig från Närpes till övriga Finland.

– Då skulle vi inte lika effektivt kunna använda områden för vindkraftproduktion. Projekten skulle bli mindre och då är frågan ifall det längre skulle vara klokt att föra projekten vidare, säger Mikkonen.

Kvinna med mörkt hår och glasögon står utomhus med armarna i kors.
Bildtext Enligt Anni Mikkonen skulle en fem decibels sänkning inte ha så stor inverkan.
Bild: Sasha Silvala / Yle

Beslut i Närpes snabbt men inte påskyndat

Hur det går i Närpes får tiden visa. Frågan om decibelgränsen för vindkraft skickas nu tillbaka till stadsstyrelsen och enligt Lindqvist är det osäkert när ärendet kan behandlas på nytt.

– Säkert tar det någon tid, inte kommer det riktigt direkt. Jag tror att det är bättre att det görs noggrant än att det kommer snabbt tillbaka.

Fullmäktigeordförande Borg tror ändå att ärendet kan tas upp i fullmäktige igen med ganska snabb tidtabell.

– Det är på inget sätt ett beslut som vi försöker skjuta på framtiden utan det är så att vi önskar mer information. Om jag skulle ge en liten fingervisning så inom de närmaste mötena så har vi den här frågan på bordet igen.

Diskussion om artikeln