Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsvalet 2023

Det här är politiker och väljare mest rädda för – testa om du oroar dig för samma saker som andra

Skabben, getingar och höga höjder skrämmer studerande i Vasa. - Spela upp på Arenan

Vår analys visar att riksdagskandidaterna oroar sig för välfärdsstatens framtid, krig och klimatkrisen – unga väljare är rädda för att bli ensamma och fattiga.

Det förvånar säkert ingen att en av de största rädslorna, om inte den största, bland årets riksdagskandidater är krig och hot om krig.

Det visar den ordanalys Yle gjort av riksdagskandidaternas svar på frågan ”vad är du rädd för?”

Det här betyder troligtvis att oberoende av hur stort nedskärningsbehovet är för följande valperiod så kommer den kommande regeringen inte att röra i försvaret.

Den analysen gör Antonia Berg, politisk reporter på MTV:s nyheter.

– Det är nog ganska säkert, att i försvaret kommer man inte att skära, säger Berg.

Finland har länge satsat enorma summor på försvaret och den dag vi går med i Nato kommer vi att vara ett av få Natoländer som uppfyller försvarsalliansens mål om att två procent av landet BNP ska gå till försvaret.

– Men vi har förstås behövt upprätthålla försvaret på ett helt annat sätt än länder som inte har en 1300 kilometers lång gräns till Ryssland, säger Berg.

Det är nog ganska säkert, att i försvaret kommer man inte att skära

Antonia Berg, politisk reporter

Ökad oro för välfärdsstatens framtid

I Yles valkompass inför riksdagsvalen 2023 och 2019 var en av bakgrundsfrågorna ”Vad är du rädd för”. Kandidaterna fick svara på frågan med egna ord och största delen av de dryga 2000 kandidater som svarade på valkompassen har valt att göra det.

Genom textanalys har vi identifierat de vanligast förekommande rädslorna då och nu.

Många kandidater är rädda för att något hemskt ska hända en själv eller ens närmaste och alla möjliga fobier räknades också upp.

Men då det gäller samhällsoro ser man tydligt att rädslan för krig är stor, även om den kanske något förvånande minskat sedan riksdagsvalet 2019.

Kandidaternas rädslor 2023. Mest rädda för krig, sen klimatet, välfärdsstatens framtid och ojämlikhet i samhället.
Bildtext Fyra stora orosmoln bland riksdagskandidaterna i år är krig, klimatkrisen, välfärdsstatens framtid och ojämlikhet i samhället.
Bild: Isabella Moilanen /Yle

Den största ökningen syns dock tydligt: Fler riksdagskandidater är oroade för välfärdsstatens framtid. 2019 nämnde bara 30 kandidater totalt oro för välfärdsstaten, i år tog 151 kandidater från olika partier upp det som en av de saker de är mest rädda för.

Högerkandidater oroar sig för att pengarna ska ta slut och välfärdsstaten därför ska kollapsa på längre sikt. Vänsterkandidater är oroliga för att överdrivet sparande och högerpolitik hotar välfärdsstaten redan nu. Den här ökade oron förvånar inte Antonia Berg.

– Ekonomin har nog präglat och kommer att prägla den här valdebatten, eftersom det är en viktig fråga för oss, säger hon.

Berg påminner om att det från finansministeriets sida finns stora krav på att Finland måste spara under kommande valperioder. Minst nio miljarder, säger finansministeriet. Hon säger att partierna verkar vara på det klara att något måste göras, men att de är väldigt oense om hur mycket man vill spara och hur det ska sparas.

– Men det kan inte fortsätta så här. Det är omöjligt, säger hon.

Ekonomin såg ljus ut år 2019 – nu ser spelläget helt annorlunda ut, säger Antonia Berg

Antonia Berg ger en känga till alla stora partier: ”De går som katten kring het gröt”

Även om partierna vet att det kan bli aktuellt med nedskärningar kommande valperiod är Antonia Berg besviken över de förslag som getts i valdebatterna hittills.

– Man har storstilt målat upp att vi måste fixa den här ekonomin, men i samma veva säger man samma sak som vid riksdagsvalet 2015, att man inte ska röra alls i undervisningen, säger Berg.

– Men eftersom utbildning och sjuk- och hälsovård är de största blocken inom vår statsbudget, så kan man inte skära ner flera miljarder utan att gå åt någon av de här, eller båda, fortsätter hon.

– Så vi måste nog få något mer konkret i de här sista debatterna, för de går som katten kring het gröt här emellanåt.

Partiledarna sitter i stolar bredvid varandra under en valdebatt, från vänster: Petteri Orpo, Sanna Marin och Riikka Purra.
Bildtext Politik handlar om att göra kompromisser, säger Antonia Berg, men påpekar att det kan blir svåra regeringsförhandlingar i år, eftersom de ledande partierna gått så starkt ut med olika åsikter om bland annat ekonomin.
Bild: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Unga är rädda för krig och att bli ensamma och fattiga

Vi har också skilt analyserat de unga riksdagskandidaternas rädslor, alltså rädslorna bland dem som är födda år 1990 eller senare.

Kandidater som ligger mera vänsterut oroar sig speciellt mycket för klimatkrisen och att vi ska misslyckas med att hindra den. Krig är också en stor oro bland många samt psykisk ohälsa och ojämlikheten i samhället.

Kandidater som ligger mera högerut oroar sig speciellt mycket för statens skuldsättning och den ökade polariseringen inom både politiken och samhället.

Men vad är övriga Finland rädda för?

I Yles undersökning ”Finländarnas rädslor och drömmar” som publicerades i mars 2023 frågade man finländare i olika åldrar om både deras drömmar och rädslor.

Där visar svaren att de flesta finländare är oroade för äldreomsorgen och prisökningen i samhället. Statens skuldsättning finns också med i topp tio-listan på plats fem.

Det här är finländare mest oroade för:

  1. äldreomsorg

  2. prisökningen

  3. tillgång till hälsotjänster

  4. krig och hot om krig

  5. statens skuldsättning

  6. klimatkrisen

  7. ökat våld i Finland

  8. världspolitikens effekter på Finland

  9. ojämlikheten och utanförskap

  10. polariseringen av åsikter i samhället.

Källa: Finländarnas rädslor och drömmar 20223, Yle

Ser man på de ungas rädslor är flest personer mellan 15 och 30 år oroade för prisökningen i samhället, men till skillnad från övriga åldersgrupper dyker också ensamheten upp i topp fem-listan. Klimatkrisen finns inte med på de sju vanligaste rädslorna bland unga, men nog inom alla andra åldersgrupper.

Grafik på ungas rädslor 2023. Mest rädda för stigande priser, sen krig, ojämlikhet och uteslutning, ensamhet och ökning av våld i Finland.
Bildtext Det här är det största rädslorna bland personer mellan 15 och 30 år. För fyra år sedan fanns klimatförändringen högst upp, men har nu trillat bort från ungas topp fem-lista.
Bild: Isabella Moilanen / Yle

Oroar du dig för samma saker som andra?

Utgående från undersökningen Finländarnas rädslor och drömmar i mars 2023 har vi gjort ett test där du kan jämföra dina största rädslor med andras i samma ålder.