Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Feffe park i Hangö kan få två konstisbanor

Ihmisiä luistelemassa Sorsapuiston tekojääradalla.
Bildtext Bilden är från en konstisbana i Tammerfors.
Bild: Antti Eintola / Yle

Att bygga två konstisbanor i Hangö skulle kosta cirka 600 000 euro. Tanken är att de kunde byggas i Feffe Park.

Feffe Park som ligger invid Centralskolan är en idrottsplats för allmänt bruk som används flitigt av bland annat skolorna.

Hangös bildningsnämnd har tagit del av en arbetsgrupps rapport om vad det skulle kosta att bygga konstis. Nu ska stadsstyrelsen ta sig en titt på den.

Två inte mycket dyrare än en

I rapporten föreslår arbetsgruppen att det byggs två konstisbanor eftersom det bara är lite dyrare banor än att bygga en.

Tanken är att bygga en konstisbana på konstgräsplanen och en annan isbana i minirinken i Feffe park. Det beräknas kosta cirka 595 000 euro.

Arbetsgruppen har kontaktat ett företag som säljer den utrustning som behövs för att ta reda på kostnaderna för två konstisbanor:

  • Nedfrysningsrör som grävs ner i marken cirka 100 000 euro

  • Container med nedfrysningsteknik cirka 265 000 euro

  • Isolering cirka 150 000 (här påpekar arbetsgruppen att den summan inte kunnat bekräftas)

  • Ta bor och sätta tillbaka konstgräset och eventuell dränering kostar cirka 60 000 euro

  • Asfaltering av minirinken cirka 20 000 euro

Banan på konstgräset skulle vara 30x60 meter och på minirinken 20x40 meter.

Arbetsgruppen föreslår att banorna börjar byggas 2026.

Fullmäktigeledamot Pertti Ruuska (Sannf) lämnade i maj 2021 in en motion om att ändra om Centralskolans plan till en konstisbana eller en täckt konstisbana.

Arbetsgruppen övervägde flera platser för konstisbanorna och kom fram till att Feffe Park är lämpligast.

Diskussion om artikeln