Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors kan få en nordisk skola redan nästa år

Nämnden för fostran och utbildning i Helsingfors diskuterade på tisdagen ett förslag om att Yhtenäiskoulu i Kottby skulle bli Finlands första nordiska skola. Nämnden var positiv till förslaget.

Innan skolan kan starta behövs ännu ett officiellt beslut i nämnden. Man hoppas kunna inleda undervisningen redan i augusti år 2024.

Förslaget grundar sig på en motion som lämnades in till Helsingforsfullmäktige år 2014. Nu, närmare 10 år senare, ser förslaget ut att bli verklighet.

Relaterat

Dörr på en polisbil.

Krigstida sprängladdning hittades vid motionstrappa i Hangö – området var avspärrat i timmar

Enligt MTV var det en skolelev som hittade sprängladdningen.

Byggstart för nytt campus i Björneborg under sommarlovet

Nästa vecka börjar skolornas sommarlov och då börjar man bygga ett nytt campus i centrum av Björneborg.

Nya byggnader byggs kring Björneborgs svenska samskola och den gamla skolbyggnaden ska renoveras. Från höstterminen kommer skolan verka i tillfälliga lokaler medan bygget pågår.

Campushelheten ska vara färdig vid årsskiftet 2025-2026. Fastigheten ska rymma Björneborgs svenska samskola med gymnasium, och också utrymmen för allmänheten i form av en evenemangssal, ett bibliotek och ett kafé.

Helheten uppskattas kosta drygt 38 miljoner euro och finansieras av Svenska kulturfonden i Björneborg.

Korsholms kommun gör plan för utomhuspedagogik

Korsholm gör upp en plan för utomhuspedagogik vid daghem och skolor.

Bakgrunden är en motion där bland annat Nina Söderberg (SFP) efterlyste mer utomhuspedagogik inom småbarnspedagogiken.

Svaret från kommunen är att en plan görs upp nästa läsår, och inom småbarnspedagogiken utreds intresset för en utomhusgrupp.

I Korsholm har olika enheter använt sig av utemiljöer i varierande grad beroende på närmiljö och var enheten finns. Bildningsutskottet uppmanar enheterna inom småbarnspedagogik och skola att så mycket som möjligt satsa på uomhusaktiviteter/undervisning.

En studie från Folkhälsans forskningscenter visar att utomhuspedagogik ökar barnens fysiska aktivitet.