Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HS: Okänt kinesiskt vaccin ska skydda finländska minkar mot farlig epidemi

En grå mink tittar ut ur en bur.
Bildtext En botulismepidemi kan bland annat spridas via djurfoder.
Bild: Janne Järvinen / Yle

Det råder stor brist på vaccin för djur på pälsfarmer i Finland. Livsmedelsverket har därför godkänt ett kinesiskt vaccin – trots att det ännu inte granskats på det sätt som EU förutsätter.

Pälsfarmer runtom i Europa börjar få slut på vaccin. De är just nu så pass svåra att få tag på att Livsmedelsverket godkänt ett okänt kinesiskt vaccin som ska motverka botulism, rapporterar Helsingin Sanomat.

Det är vanligtvis Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea eller den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA som godkänner nya vaccin och läkemedel. Den här gången har beslutet inte gått via dem, eftersom den kinesiska tillverkarens läkemedelsfabrik inte granskats på det sätt som EU förutsätter.

Läkemedel som säljs i EU borde ha genomgått en GMP-undersökning (GMP står för ”good manufacturing practices”, ungefär ”god tillverkningssed”). Det har inte den kinesiska vaccintillverkarens fabrik gjort.

Regeln har ändå undantag: Livsmedelsverket bedömer att det är säkrare att använda sig av det kinesiska vaccinet än att riskera att en farlig botulismepidemi bryter ut bland finländska minkar.

Därför är det tillåtet att importera och använda vaccinet fram tills årsskiftet.

– Om minkarna inte får vaccin, riskerar epidemin att sprida sig till alla farmer och döda en väldigt stor del av djuren, säger överinspektör Liisa Kaartinen till Helsingin Sanomat.

Bara minkar kan få vaccinet

Botulism orsakas av bakterien Clostridium botulinum. Bakterien producerar nervgiftet botulinumtoxin, som i sin tur förlamar musklerna. Djuret dör eftersom det inte längre kan andas. Alla djurarter, också människan, kan drabbas av botulism.

Vaccinet får bara användas på minkar som är väldigt känsliga för toxin. Botulismsmittan kan drabba rävar också, men inte lika allvarligt som minkar.

År 2002 dog ungefär 50 000 rävar i österbottniska pälsfarmer efter att en botulismsmitta spridits via djurens foder.