Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Mannerheimvägens flygekorrar lade trädfällningar på is – träden skulle fällas på grund av gaturenoveringen

En stubbe invid en bilväg. Trädet har nyligen kapats.
Bildtext Helsingfors stad har redan fällt träd på Mannerheimvägens västra sida.
Bild: Ronnie Holmberg / Yle

Trädfällningen upphör temporärt på grund av förvaltningsdomstolens mellandom. Helsingfors stad tror ändå att de snart kan fortsätta.

Helsingfors förvaltningsdomstol har förbjudit staden att fälla träd i Hesperiaparken och på Hesperiaesplanaden.

Staden renoverar som bäst Mannerheimvägen. En del gamla träd fälls som en del av renoveringen.

Staden började fälla träd på tisdagen på vägens västra sida. Sammanlagt 19 lindar och fyra lönnar fälldes.

Jag tycker att det borde finnas mer naturlig natur kvar, plats för småfåglarna. Så att alla parker inte blir tråkiga ”stadsparker”

Ville Koponen, Helsingforsbo

Inga träd på det nu förbjudna området har ännu fällts, säger Liisa Taskila från Stadsmiljösektorn.

– Vi skulle börja arbeta där först nästa vecka.

Tvist om flygekorrar och fladdermöss

Föreningen Stadsnaturrörelsen krävde i början av mars att Närings-, trafik- och miljöcentralen skulle förbjuda trädfällningen. NTM-centralen valde ändå att inte utreda föreningens klagomål. Föreningen överklagade beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol.

På tisdagen kom förvaltningsdomstolen med en mellandom i fallet. I den förbjuder de trädfällningarna medan rättsprocessen pågår.

Träd invid Mannerheimvägen.
Bildtext De här träden är viktiga för flygekorrarna, menar Stadsnaturrörelsen.
Bild: Ronnie Holmberg / Yle

Helsingfors stads utredning från 2020-2021 visar att det finns flygekorrar på området.

Stadsnaturrörelsen motiverade sitt klagomål med att flygekorrar flyger över Mannerheimvägen. Enligt föreningen använder ekorrarna träden vid vägrenen då de rör sig. De träden planeras nu fällas på grund av renoveringen.

NTM-centralen motiverade sitt beslut med att trädfällningen baserar sig på Mannerheimvägens gatuplan från 2015.

Enligt planen kommer en del träd att lämnas vid vägrenen, som flygekorrarna kan använda då de korsar Mannerheimvägen. Därmed konstaterar NTM-centralen att stadens verksamhet inte står i strid med naturskyddslagen.

Stadsnaturrörelsen kräver att en ny utredning ska göras om flygekorrs- och fladdermusläget på området. Enligt dem gjordes gatuplanen upp på en tid då staden inte visste att det fanns flygekorrar på området.

Staden: ”Vi har goda grunder”

Enligt Helsingforsbon Merja Parkkila ser det förstås tråkigt ut då träden försvinner.

– Men det är bra att de renoverar, rören är urgamla.

Helsingforsbon Ville Koponen tycker också att det är tråkigt.

– Jag tycker att det borde finnas mer naturlig natur kvar, plats för småfåglarna. Så att alla parker inte blir tråkiga ”stadsparker”.

Staden uppger att träden vid vägrenen inte kommer att överleva renoveringen. Det beror på att man kommer att gräva upp jorden strax intill dem.

Enligt Kari Pudas från Stadsmiljösektorn är en del träd också i så dåligt skick att de hur som helst borde fällas.

Enligt Taskila på Stadsmiljösektorn har staden gjort alla nödvändiga utredningar.

– Vi utgår från att vi har goda grunder att fälla träden. Vi litar på att beslutet är i linje med det vi planerat.

Vid månadsskiftet börjar fåglarnas häckningstid. Om trädfällningen dröjer måste staden söka om lov för att fortsätta med den under sommartid.

Taskila säger att det kommer att leda till att arbetet blir långsammare och att kostnaderna ökar.

Zacharias Topeliusskolan.

Mera trafik vid Toppan då Mannerheimvägen renoveras – behöver skolan bullerskyddas?

Föroreningar och oljud oroar föräldrar till barn i skolan.

Den här artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Liito-oravat kulkevat Mannerheimintien yli, vetoaa luontojärjestö – välttämättömät puunkaadot nyt jäissä skriven av Rosa Lehtokari. Den svenskspråkiga versionen är skriven av Lukas Rusk.

På andra språk

Diskussion om artikeln