Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vanda satsar på cykel- och gångvägar – ska spara miljoner i hälsovårdskostnader

En person cyklar i snöigt väder en kväll.
Bildtext Åtgärderna betonar infrastruktur och resurser för cykeltrafiken. Arkivbild
Bild: Anze Furlan / Alamy/All Over Press

Gång- och cykelvägarna i Vanda ska få ett lyft. Stadsrumsnämden har godkänt ett utvecklingprogram som ska locka fler att röra sig till fots eller på två hjul i staden.

Programmet bygger på en förundersökning där 70 procent av de som svarade var positiva till att främja cykling. En tredjedel svarade att de inte cyklar på grund av dåliga cykelvägar, rädsla för stöld och brist på parkering.

Vanda stad har som mål att få 20 procent av resorna att ske med cykel år 2030. Cykling ska göras säkrare, lättare och mer attraktivt.

För att nå målet har staden tagit fram fem utvecklingsriktlinjer som ska stödja cykeltrafiken i stadsbilden, ge utrymme för kvalitativa lösningar, göra cykling attraktivt och säkert året runt, betona cykling i trafikundervisning och uppmuntra personer att cykla.

Programmet fokuserar på infrastruktur och resurser för cykeltrafiken. Bland annat ska korsningar förbättras, underhåll skötas året runt och cykelvägar förnyas.

Utvecklingsprogrammet har också ekonomiska fördelar för Vanda. Staden betalar 180 miljoner euro i hälsovårdskostnader varje år på grund av stillasittande livsstil. Om fler cyklade skulle staden spara 23 miljoner euro.

Dessutom skulle cykeltrafiken bli säkrare med bättre cykelvägar. Nu kostar cykelolyckor staden 7,5 miljoner euro årligen.

En person som stavgår i ett snöigt landskap.
Bildtext Tre olika sorters gångmiljöer ska utvecklas; då man går till jobbet, då man går på fritiden och då man går i innerstaden. Arkivbild
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det ska bli mer attraktivt och lättare att promenera

Vanda satsar också på att främja gångtrafiken i staden. Staden vill förbättra gångmiljöerna, rutternas kvalitet och locka fler att gå både till jobbet och på fritiden.

För att nå det målet ska staden ta mer hänsyn till gångtrafikanterna i stadsplaneringen. En ny arbetsgrupp, som ska heta ”Askellus” (på svenska ”Steg”), ska samarbeta med stadens industrier och andra aktörer för att göra gång mer attraktivt.