Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Valdiskussion: Hur går det med välfärdsstaten när statens skulder bara ökar?

Uppdaterad 24.03.2023 15:45.
Står välfärden på spel när statens skuldsättning ökar? - Spela upp på Arenan

Dagens valdiskussion från Vasa handlade om Finlands ekonomi och statens skuldsättning. Matias Mäkynen (SDP), Joakim Strand (SFP) och Peter Östman (KD) diskuterade.

Statens skulder oroar finansministeriet, som vill se en förstärkning av ekonomin på sex miljarder euro under kommande regeringsperiod.

Det ska sparas och skatter ska höjas. Men var ska det sparas, vilka skatter ska höjas och hur kommer det hela att påverka finländarnas vardag?

Finansministeriet har kommit ut med en lista på möjliga sparåtgärder. Där finns bland annat nedskärningar i socialstödet, minskat u-landsbistånd, terminsavgifter för högskolorna och sänkt bostadsstöd till pensionärerna...

Men frågan kan också ställas: Är statens skuldsättning överhuvudtaget ett problem? Vad händer om vi bara kör på?

I diskussionen deltog sittande riksdagsledamöterna Joakim Strand (SFP), Matias Mäkynen (SDP) och Peter Östman (KD). Diskussionen leddes av Filip Stén.

”Bort från kommande generationer”

Finansministeriet vill se en anpassning av ekonomin med sex miljarder euro under kommande valperiod. Matias Mäkynen vad säger du om det?

- Bra att du sa anpassning och inte nedskärningar. Ministeriet räknar ihop både nedskärningar och skattehöjningar. Men också tillväxt och sysselsättning.

- Socialdemokraterna anser att vi måste se till konjunkturen. Om det blir en recession nu i början av mandatperioden, kan vi inte skära ner lika mycket som man kanske annars kunde göra, säger Mäkynen.

Joakim Strand säger att det är klart att ekonomin måste anpassas.

- Skulder som vi tar är bort från kommande generationer. Vi måste se till att vi inte går åt de människor som har det allra tuffast. Dock medger vi att skuldsättningen måste stävjas, säger Strand.

Strand vill ändå att fokusen sätts på sådant som genererar intäkter. Som exempel tar han pågående Energy Week i Vasa som samlar folk inom energibranschen.

- När man pratar om anpassning så måste staten dels hitta nya inkomster, men också hitta sparobjekt, konstaterar Peter Östman.

Han vill inte fästa sig vid siffran sex miljarder.

- Tillväxten varierar varje år, man måste ta helheten i beaktande.

Finansministeriets lista då, varifrån kan man spara?

- Det är väldigt lätt att säga att vi skär i byråkratin, men det kan vi faktiskt göra. Det är ju delvis det som vårdreformen går ut på, över tid, säger Joakim Strand.

- Jag är också övertygad om att det finns att se över på ministerierna. Man ska väldigt kritiskt granska de högt avlönade tjänstemännen, fortsätter Strand.

- Det är hälsosamt att sitta i opposition ibland och att sitta och kalkylera med alternativa budgetar. I Kristdemokraternas alternativ för 2023 var skillnaden till regeringens budget en halv miljard. Jag är helt övertygad om att det går att hitta sätt att täcka upp underskottet, säger å sin sida Peter Östman.

Matias Mäkynen väljer att lyfta upp bristen på kunnig arbetskraft.

- Rekryteringsutbildningar och kortvariga utbildningar måste ökas och vi måste också ta in mer arbetskraft utifrån. Där har processen blivit snabbare men vi måste göra det ännu bättre, säger Mäkynen.

Vem kan betala mera skatt?

I SFP:s valprogram står att skatten på arbete och pensioner ska sänkas och att målsättningen är att inte höja företagens beskattning. Partiet vill också slopa arvs- och gåvoskatten.

Menar ni alltså att staten ska kunna få ekonomin i skick utan att alls höja skatter, Joakim Strand?

- Intäkterna ökar inte genom att man höjer alla skatter till hundra procent och folk slutar arbeta. Vi har redan ett av de högsta skattetrycken i världen och skatten på arbete och pensioner borde vi på sikt kunna sänka. Kan man göra allt det under de kommande två åren, det vågar jag inte lova, säger Strand.

- De pengar som blir kvar i handen går till inhemsk konsumtion, menar Strand.

Vad anser då KD om arvsskattens vara eller inte vara?

- Vi måste gradvis avskaffa den. Men det inkomstbortfallet måste då täppas till. Det är inte rättvist med ett system där man beskattas för ett arv som redan beskattats tidigare, säger Peter Östman.

- Vad gäller skatten på arbete och företagsbeskattning är vår linje nog väldigt lik SFP:s. Jag vet att vissa vill skärpa beskattningen på olistade bolag, men ett aktiebolag betalar ju skatt på dividender men på en lindrigare nivå. Och så bör det fortsätta, eftersom privatpersoner som driver dessa företag tar enorma ekonomiska risker, fortsätter Östman.

”Skatteintäkterna ska samlas in framför allt av dem som har råd att betala mer”, skriver SDP i sitt program – vem har råd att betala mer, Matias Mäkynen?

- Vi tror på den progressiva beskattningen. De som har mer kapital och större förmögenhet har möjligheten att betala mera. Det finns sådant kapital på vilket man i dagsläget betalar lindrigare skatt, som Peter Östman nämnde. Man kan ha inkomster på flera hundratusen per år och ändå betala mindre i skatt än en medelinkomsttagare, säger Mäkynen.

- Vi ser gärna att skatten på mindre arv blir lägre och att skatten på större arv blir högre.

Mäkynen kommer också in på beskattning av fonder och fackföreningar. Något som Joakim Strand nappar tag i.

- Går man åt de allmännyttiga stiftelserna så handlar det om kultur, idrott och specialtjänster på det svenska språket. Så det är något som vi motsätter oss, säger Strand.

Välfärdsstatens framtid

”Anpassningsåtgärderna får inte leda till att välfärdsstaten försämras”, detta ordagrant ur SDP:s valprogram.

Är det faktiskt möjligt, Matias Mäkynen?

- För oss betyder det här att själva kärnan; utbildningen, forskningen, social- och hälsovården och socialskyddet inte drabbas. Och det är möjligt, men det kräver att vi höjer tillväxten och sysselsättningen.

Joakim Strand, är välfärdsstaten hotad?

- Vi har alla möjligheter att upprätthålla en stark välfärdsstat. Lyckas vi med exportindustrin, lyckas vi locka investeringar, är vi framgångsrika gällande forskning och utveckling, så har vi råd att ta hand om dem som är i störst behov av hjälp.

Peter Östman replikerar Mäkynen och Strand:

- Det är inte vi som höjer tillväxten, det är företagen. Därför måste vi föra en politik som skapar möjligheter för tillväxt så att vi kan ha allt det goda i välfärdssamhället. Jag är inte lika övertygad som Joakim att vi kommer att lyckas till alla delar under kommande mandatperiod. Vi måste anpassa vår ekonomi till dagsläget, säger Östman.

Är skuldsättningen faktiskt ett problem?

Just nu uppgår statsskulden till ungefär 140 miljarder euro, och särskilt de två senaste åren har Finland tagit lån i en accelererande takt.

Varför är skuldsättningen ett problem? Vad händer rent konkret om vi fortsätter att ta lån?

- Finland är ett litet land med liten nationalekonomi. Den skuldsättning vi har på 72 procent blir ett problem, inom femton år är det uppe i hundra procent och det håller inte Finlands nationalekonomi för, säger Peter Östman.

- Takten med vilken skulden har ökat på sistone är ett problem. Och alla ökande ränteutgifter är bort från något annat. Därför måste vi ta det här på allvar, men vi får inte gå åt de som har det sämst, säger Joakim Strand.

- Underskottet var störst under 2020 och efter det har det halverats varje år. Men förstås är skuldsättningen problematisk och därför måste vi få tillväxt och sysselsättning. Vi hoppas också på att vi inte har likadana kriser som vi nu haft de senaste åren, säger Matias Mäkynen.

När vänder det?

- Om vi ser till att företagen i Finland har världens bästa verksamhetsförutsättningar. Jag är optimistisk, säger Strand.

- Om vi satsar på våra styrkor; utbildning och forskning, så kan vi ha en väldigt ljus framtid. Den gröna omställningen är en väldigt stor möjlighet, säger Mäkynen.

- Gröna omställningen behövs men det får inte göras för snabbt. Har vi konkurrenskraftiga företag så ser jag också ljust på framtiden, säger Östman.