Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Drygt fem procent röstade under förhandsröstningens första dag

På onsdagen öppnade förhandsröstningen inför riksdagsvalet.

Under dagen utnyttjade drygt 17 000 personer i Vasa valkrets sin rösträtt, eller 5,1 procent av de röstberättigade. Männen var aningen aktivare än kvinnorna.

Flest röstsedlar lades i urnorna i de större städerna. I Vasa röstade knappt 2 400 personer och i Karleby cirka 1 800.

Förhandsröstningen pågår till och med den 28 mars. Den egentliga valdagen är söndagen den 2 april.

Relaterat

Strulet kring förhandsrösterna i Sibbo: Rösterna godkändes

Kort efter att förhandsröstningen hade kommit i gång skrev Yle Östnyland om strul vid röstningsstället i Söderkulla. Enligt den första informationen hade valfunktionären satt två röstsedlar i samma kuvert. Det är olagligt och skulle ha lett till att rösterna skulle ha förkastats.

Senare visade det sig att det var två väljares följebrev som hade blandats ihop. Röstsedlarna var nog i separata kuvert, men två väljare hade ombetts skriva under varandras följebrev. Det här ska förstås heller inte få ske, men det är en mindre synd än att sätta två röster i samma kuvert.

De båda rösterna godkändes av Sibbo centralvalnämnd och skickades sedan vidare till den nyländska valkretsnämnden som räknar alla nyländska förhandsröster. Det bekräftar valkretsnämndens ordförande Matti Hilli.

Alla Borgåröster var räknade först vid midnatt: ”Någon måste vara sist”

Det räckte ganska länge innan alla Borgåröster var räknade under valkvällen. Särskilt i de fyra stora röstningsområdena Näse, Vårberga, Norra Borgå och Kvarnbacken dröjde det innan rösträkningen kom i gång.

Lite före midnatt kunde Yle Östnyland rapportera att alla Borgåröster var räknade.

Enligt stadens jurist Johanna Päivärinta, som är sekreterare i centralvalnämnden i Borgå, så var det inget konstigt med räknandet av valdagens röster. Det gjordes i Borgå medan förhandsrösterna räknades av den nyländska valkretsnämnden i Helsingfors.

Enligt den nyländska valkretsnämndens ordförande Matti Hilli råkade det sig bara att Borgås förhandsröster var senare i turen än tidigare år.

– Det tog lång tid med förhandsrösterna. Någon måste alltid vara sist, säger Hilli.

När Yle Östnyland ringer Hilli på måndagseftermiddagen är kontrollräkningen av de nyländska rösterna snart klar. Enligt Hilli ser det inte ut att bli några ändringar i resultatet för Nyland.

Förhandsrösterna är räknade - Samlingspartiet störst i Egentliga Finland

Förhandsrösterna har räknats, och det är Samlingspartiet som får störst understöd i Egentliga Finland med 24,3 procent. På andra plats kommer Socialdemokraterna med 19,5 procent. Enligt de här siffrorna skulle SDP få fyra mandat och Samlingspartiet fem mandat.

Sannfinländarna hamnar på en tredje plats, med 16,9 procent av rösterna, vilket innebär att de skulle tappa ett mandat. Också De gröna och Centern backar, medan Vänsterförbundet går framåt i jämförelse med valet 2019.

SFP ser inte ut att behålla sitt mandat på basen av förhandsrösterna, när 38,8 procent av rösterna är räknade.

Här kan du följa med valresultatet i Egentliga Finland under kvällen.

Peik Österholm, Anna Bäck och Alexander Beijar.

Finland går till riksdagsval – så följer du valkvällen på Svenska Yles kanaler

Vi bevakar riksdagsvalet på webben, i Yle Fem och Yle Vega.

Närbild på händer som sätter en röstningssedel i ett kuvert.

Nästan 42 200 finländare förhandsröstade utomlands i riksdagsvalet

41 198 personer röstade utomlands under förhandsröstningen i riksdagsvalet.

Det är en ökning med 3,1 procentenheter från riksdagsvalet 2019, då drygt 40 900 personer förhandsröstade utomlands.

I år var det möjligt att förhandsrösta i 87 länder samt på vissa finländska fartyg. Också de finländska krishanteringsgrupperna hade möjlighet att rösta på förhand på baserna i Irak och Libanon.

Finländarna röstade flitigast även i år i Sverige, där nästan 10 179 röster lades.

Näst mest röster gavs i Spanien, följt av Storbritannien, Tyskland och USA.

Finländare som bor eller vistas permanent eller tillfälligt utomlands kan också brevrösta. Uppgifterna om antalet personer som brevröstat är ännu inte tillgängliga.

Källa: Utrikesministeriet

En lång rad människor står i kö i en gång i ett köpcentrum.

Nytt förhandsröstningsrekord – fyra av tio väljare har redan röstat

Kolla vem som röstat flitigast och minst!