Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå centrum får våtmark och park vid Vargsvängen

Ett stort lövträd vid en sandplan i en park. Det är höst och mulet.
Bildtext En annan parksatsning i Sjundeå är Åparken som blev färdig 2022.
Bild: Veronica Montén / Yle

En våtmark planeras vid Vargsvängen på Sjundeå station. Den ska samtidigt fungera som en park för invånarna.

Tekniska nämnden i Sjundeå har godkänt parkplanen för Vargsvängens våtmark.

Den byggs i samband med saneringen av gatu- och vattentjänstnätverket på Vargsvängens bostadsområde.

Saneringen inleds i år och då byggs det också ett helt nytt dagvattensystem på området. På grund av det kommer den mängd dagvatten som leds till en fastighet att öka. Därför är det skäl att bygga en dammbassäng med tanke på eventuella översvämningar.

Sjundeå planerar att, förutom dammbassängen, också göra området till ett frilufts- och rekreationsområde med dammar, diken och bäckar så att det bildar en park.

Våtmarken ska också ta emot dagvatten från det planerade bostadsområdet Trollskogen.

I samband med att våtmarken planeras ska Sjundeå kommun också planera och installera belysning längs gångstigen, beslutade tekniska nämnden.

Våtmarken på Vargsvängen har varit till påseende i två veckor i februari. Ingen anmärkning lämnades in.

Diskussion om artikeln