Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rekordmånga reservister övar i Karleby i helgen

I helgen kommer rekordmånga reservister att öva i Karleby i Lochteå. Det är försvarsutbildningsföreningen MPK:s Österbottniska distrikt som ordnar övningen PAUHA23 i samarbete med försvarsmakten.

PAUHA ordnas för 21:a gången och är den hittills största i sitt slag med nästan 500 deltagare, drygt 400 av dem är reservister.

Huvudtemat för övningen är att förbättra den enskilde krigarens militära färdigheter. Bland annat tränas deltagarna i vapensystem, strid i

bebyggelse och skytte.

MPK erbjuder utbildning till alla som är intresserade av att upprätthålla, utveckla och utöka sina militära färdigheter eller allmänna säkerhetskunskaper. Utbildningarna är tillgängliga för både soldater och civila oavsett kön.

Österbottens försvarsdistrikt är ett av MPK:s nio försvarsdistrikt. Distriktet är uppdelat i Kauhava, Karleby och Vasa utbildningsplatser.

Relaterat

Soldater som går genom skogen. Ett militärfordon i bakgrunden.

Ett ihållande smatter av smällpatroner när Nylands Brigad och finska marinen övar som fullvärdig Natomedlem för första gången

Marinens huvudövning denna vår, Atrain 23, är inne på sina sista timmar. I Syndalen i Hangö har omkring 1 000 personer deltagit i övningen och för de beväringar som snart blir hemförlovade pågår nu den sista striden.

Kamouflerade och beväpnade beväringar tar sig i land från en militärbåt, Jurmo. Sent på hösten.

Tvåhundra personer från Nylands brigad åker till Sverige på storövning

Deltar med bland annat beväringar och reservister.

Bombexplosion på café i Sankt Petersburg.

Välkänd rysk militärbloggare död efter explosion på Wagnerägt café i Sankt Petersburg

Militärbloggaren skrev bland annat om Ukrainakriget.

Rekordmånga reservister ansökte om civiltjänst ifjol

Tidningskoncernen Uutissuomalainen rapporterar att totalt 3 815 personer ansökte om kompletterande tjänstgöring i fjol. Året innan var antalet drygt 400. Dessutom har försvarsmakten fortfarande ett hundratal ansökningar kvar att behandla.

Anledningen till det rekordhöga antalet personer som söker sig bort från reserven antas vara Rysslands krig i Ukraina. Bara under mars månad i fjol mottog Civiltjänstcentralen över 1 300 ansökningar.

I praktiken innebär den kompletterande tjänstgöringen en fem dagar lång utbildning vid Civiltjänstcentralen i Lappträsk.

Källa: STT

Armén övar lokalförsvaret på olika håll i Finland

Armén övar lokalförsvaret på olika håll i Finland i två veckors tid från och med fredag, 24.2. Övningarna är samtidigt repetitionsövning för cirka 2 800 reservister.

I övningarna deltar över 6 000 personer från Försvarsmakten, av vilka cirka 2 200 är beväringar och cirka 1 000 personal. Dessutom deltar städernas myndigheter, polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovården, företag och aktiva inom det frivilliga försvaret.

Syftet med övningarna är att trygga till exempel transportförbindelser och energiförsörjning i händelse av störningar.

I undantagsförhållanden omfattar de lokala truppernas uppgifter till exempel skyddet av strategiska mål, områdesövervakning, stridsuppgifter och att ingripa mot motståndarens specialstyrkor.

Under övningarna kommer militärfordon att röra sig i städer, och en del av övningarna inbegriper flygoperationer. Övningstrupperna använder smällpatroner som är ofarliga för åskådare men orsakar buller.