Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Valfunktionärerna i Esbo får mera betalt än de i Helsingfors och Vanda

Uppdaterad 24.03.2023 11:03.

Det finns stora skillnader mellan städerna när det gäller de arvoden som betalas ut till valfunktionärer i det kommande riksdagsvalet.

Arvodet för en medlem och suppleant i valnämnden är 260 euro i Helsingfors, 290 euro i Vanda och 345 euro i Esbo. Det skriver Helsingin Uutiset.

Arvodet för en medlem i Esbo stiger dock till 695 euro när man lägger till arvodet för rösträkningen och arrangemang på valdagen.

Det är stadsfullmäktige som bestämmer arvodena.

Artikeln är rättad klockan 11.03: ordet valförättare byttes ut mot valfunktionär.

Relaterat

Nämnden Svenska Rum: Esboskolor borde möjliggöra lugna rastlokaler i skolorna

Nämnden Svenska Rum i Esbo rekommenderar att staden utreder möjligheten till lugna rastlokaler i skolorna.

På sitt möte på torsdagen (28.9) behandlade nämnden en fullmäktigemotion om att ordna så kallade lugna rastlokaler, alltså ställen i skolan dit elever som behöver lugn och ro kan gå under rasterna.

Nämnden skriver i ett utlåtande att de uppmuntrar grundskolorna och gymnasierna att främja lugn och ro, och möjligheten att lunga ner sig under skoldagen, särskilt genom pedagogiska metoder.

Vidare skriver nämnden att man ”dessutom aktivt ska söka möjligheter till ett eller flera lugna rastställen, i synnerhet i skolor med årskurs 7–9.”

Personalbristen inom småbarnspedagogiken har förkortat öppettiderna i Esbodagisar

Den här terminen har personalbristen inom småbarnspedagogiken i Esbo lett till att ett fåtal daghem har förkortat öppettiderna under enstaka dagar.

Enligt Mia Westerlund, förvaltningschef vid stadens svenska bildningstjänster, är det svårare än tidigare att hitta vikarier till både korta och långa vikariat – samtidigt som det fortsätter vara svårt att hitta behörig personal.

Staden har funderat på om det finns uppgifter som inte kräver pedagogisk utbildning, vilket har lett till ett pilotprojekt med daghemsbiträden. Staden diskuterar också olika sätt att nå ut till potentiella arbetstagare och samarbetar med utbildningsanordnarna.

Skruvar spridits ut på väg i Esbo, många invånares bildäck har förstörts

Polisen i Västra Nyland har fått in flera anmälningar om skruvar som spridits ut på vägar och som har lett till att många bilisters bildäck har gått sönder.

Det rör sig om hundratals skruvar som har legat utspridda på vägen.

Skruvarna har spridits ut på vägen i närheten av Sälviken och invånarna har berättat att det har funnits skruvar på båda körfälten i 200 meters sträckor.

Invånarna har själv hjälpts åt att plocka upp skruvarna.

Polisen ber om tips och utreder fallen som skadegörelse.