Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Demokratin mår dåligt i Helsingfors" – tjänstemännen kör över politiker och föräldrar och flyttar daghem trots protester

En byggnad.
Bildtext Invånarna i Sockenbacka har i flera år kämpat för att bevara daghemmet Sockenstugan.
Bild: Yle/Petter Blomqvist

Nämnden satte stopp för stängningen av daghemmet Sockenstugan men nu väljer tjänstemännen att istället byta adress. För invånarna har det i praktiken samma följder som en stängning. ”Odemokratiskt”, säger kritiker.

– Stadens tjänstemän avser att kringgå nämnden i den här frågan. Det går till på ett odemokratiskt sätt, säger Peter Saramo.

Han är ordförande i Sockenbacka-sällskapet. Enligt Saramo skulle en adressändring i praktiken ha samma följder för föräldrar och barn som om daghemmet skulle stängas.

Han har nu skrivit ett personligt brev till biträdande borgmästare för fostran och utbildning Nasima Razmyar (SDP) där han har uttryckt sin oro för hur ärendet om Sockenstugan har behandlats.

Daghemmet Sockenstugan i Helsingfors har varit hotat av stängning i flera år. Planerna har varit att stänga daghemmet och att barnen i stället skulle gå i dagis i en nybyggd enhet omkring två kilometer bort på Väverigränden.

Men invånarna har protesterat och nämnden har också varit tveksam till stängningen. Invånarna i Sockenbacka har varit oroliga för att ett svenskt rum försvinner för närkvarteren och att det skulle kräva längre och besvärligare resor på morgonen.

Nämnden återremitterade ärendet förra sommaren.

Men nu verkar planerna på en flytt kunna bli verklighet i alla fall, utan nämndens inblandning.

På fostran- och utbildningsnämndens möte i mitten av januari står det i ett anmälningsärende att nuvarande planen inte är att stänga Sockenstugan, utan att byta enhetens adress. Till Väverigränden.

En adressändring kräver inte nämndens samtycke utan kan genomföras genom tjänstemannabeslut.

Stadsstyrelsen beslöt på sitt möte den 13 mars att godkänna planerna på byggandet av den nya byggnaden på Väverigränden. I beslutet konstateras det att den nya byggnaden bland annat ska ersätta Sockenstugans nuvarande utrymmen.

I Helsingfors förvaltningsstadga står det att grundande eller stängning av enheter ligger på nämndens ansvar, men tjänstemännen i staden har möjlighet att bestämma enhetens adress.

Saramo är skeptisk till att det också gäller när den nya adressen är på flera kilometers avstånd.

– Tjänstemännen har fått backa i den här frågan i nämnden redan två gånger, men nu gör man tvärt emot vad de demokratiskt valda beslutsfattarna har kommit fram till, säger Saramo.

”Vi följer stadgorna”

Direktören för den svenska servicehelheten i Helsingfors, Niclas Grönholm, vill inte bli intervjuad per telefon om frågan. Han hänvisar till de beslut som stadsstyrelsen gjort och svarar kort på några frågor per e-post.

Att ändra adressen verkar i praktiken ha precis samma följder som att stänga enheten. Är det inte att kringgå Helsingfors stadga och den demokratiska processen att ändra adressen genom tjänstemannabeslut istället för att låta nämnden besluta om daghemmets framtid?

”Det finns klara skillnader mellan att stänga enheter och flytta verksamheten. I detta fall planerar man flytta hela Sockenstugans verksamhet till ny adress på Väverivägen. Vi följer stadens stadgor och delegeringsbeslut, det är också nämnt i stadsstyrelsens beslut”, skriver Grönholm.

På begäran om att förtydliga vad skillnaden på att flytta enheten och att stänga den svarar Grönholm inte.

”Jag har inget att tillägga i ärendet i nuläget.”

En man står framför en spegel och några andra människor. Han ser till höger. Han har på sig en kostym och ser allvarlig ut.
Bildtext Niclas Grönholm är direktör för den svenska servicehelheten.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Satu Järvenkallas som är sektorchef för fostran- och utbildning i Helsingfors säger att skillnaden är att hela verksamheten skulle flytta, inklusive personal.

Också hon svarar på frågor per e-post.

Föräldrarnas ursprungliga oro var att avståndet blir långt till det nya daghemmet. Är inte slutresultatet det samma om adressen ändras?

”I samband med projektplanen har det gjorts ett tillägg att servicenätet ska granskas ännu innan adressändringen. Det här säkerställer att befolkningsprognosen ses över ännu en gång”, skriver Järvenkallas.

”Felaktig tolkning av tjänstemännens möjligheter”

Bicca Olin (Gröna) är vice ordförande i den svenska sektionen för fostran- och utbildningsnämnden.

Hon ser tjänstemännens beslut som problematiskt.

– Det här är inte hur processen borde gå till. Jag hoppas att nämnden och sektionen har möjlighet att ta ställning till daghemmet innan en flytt till Väverivägen blir verklighet.

Porträtt av en vit kvinna som ler och ser rakt in i kameran. Hon har kort brunt hår och svart t-skjorta.
Bildtext Svenska sektionens vice ordförande Bicca Olin ser tjänstemännens beslut som problematiskt.
Bild: Andrea Wiklund / Yle

Hon säger att frågan rör sig i en gråzon eftersom tjänstemännen har möjlighet att besluta om flytt av en enhet.

Men hon anser att syftet med den möjligheten är att kunna flytta enheter inom samma kvarter eller inom samma byggnad till exempel i samband med renovering.

– Jag ser att den här flytten är en felaktig tolkning av de möjligheter som tjänstemännen har, säger Olin.

– Om det är oklart hur ett beslut ska fattas så är det hellre på sektionens och nämndens sida så att det blir en regelrätt demokratisk process.

Peter Saramo anser att situationen är ett symptom på att Helsingfors stads förvaltning mår dåligt.

– Den kommunala demokratin fungerar hemskt dåligt i Helsingfors just nu, väldigt få beslut behandlas av nämnder och fullmäktige.

Han tycker också det är märkligt att ett beslut genomförs av en tjänsteman som har deltagit i behandlingen, såsom Grönholm har gjort i frågan.

– Jag har svårt att tänka mig att det skulle hålla i förvaltningsdomstolen, det strider mot förvaltningsrättens principer att en föredragande fortsätter att bereda ett ärende, som redan avgjorts förut på hans föredragning, säger Saramo.

Diskussion om artikeln