Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Rapport: Språkklimatet har förbättrats i och med nuvarande regering

"Ingen kritiserar en om man använder det språk man vill använda." - Spela upp på Arenan

Språkklimatet i Finland har blivit bättre jämfört med läget för fyra år sedan, visar tankesmedjan Agendas nya rapport om ämnet. Tusen finlandssvenskar har intervjuats för rapporten.

För fyra år sedan då motsvarande rapport gavs ut upplevde 75 procent av de tillfrågade att situationen var dålig eller mycket dålig då det kom till svenskans ställning i Finland.

Motsvarande siffra är nu 60 procent, vilket är en klar förbättring jämfört med för fyra år sedan. I den nya rapporten anser 10 procent att svenskans ställning rentav är mycket bra. År 2019 var motsvarande siffra noll.

Sociologen Kjell Herberts som analyserat svaren säger att en trend är att man som svenskspråkig allt oftare blir bemött på engelska. En annan trend är att man måste ta mera tid på sig ifall man väljer svenska då man ringer ett servicenummer.

Av dem som svarat på enkäten använder närmare 80 procent svenska inom hälsovården eller med Skatteförvaltningen.

Belöna dem som talar även svenska

Det som finlandssvenskarna enligt enkäten efterlyser är att den tvåspråkiga personalen borde få lönetillägg. Över 90 procent stöder tanken. Nästan 80 procent anser att tvåspråkiga lösningar måste förverkligas inom det offentliga, oavsett kostnad.

Vidare anser de som svarat att studentsvenskan och studentfinskan bli obligatoriska igen.

Herberts konstaterar att regeringen Sipilä sågs som en avvecklare av svenska strukturer. Regeringen Marin får ett betydligt bättre betyg i fråga om svenskans ställning, även om statsministern själv inte gjort sig känd för att ge svenska signaler.

Tankesmedjan Agenda: Som om rulltrappan stannat