Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lifti gör ändringar i tidtabeller och rutter

I Vasa stads kollektivtrafiksystem Lifti görs ändringar på linjerna 3 och 5 från och med måndagen den 27 mars. Syftet med ändringarna är att göra det enklare för chaufförerna att hålla tidtabellerna.

De största ändringarna gäller linje 5 som i fortsättningen inte kommer att gå via centralsjukhuset. Linjen startar från Saluhallen och rutten upphör vid Kasernområdet nära Keskuskoulu. Den förkortade rutten gäller alla avgångar.

Linje 3:s avgångar klockan 10.15 och 11.15 från Gerby slutar i fortsättningen i centrum i stället för på Vasklot. Avgångarna kl.10.45 och 11.45 från centrum startar i fortsättningen från hållplatsen Rådhusgatan/Rewell Center 1.

De ändrade rutterna och tidtabellerna hittas även på Liftis sidor.

Relaterat

Tahmelan päätepysäkki.

Raseborgare kan åka buss gratis en vecka – staden lanserar Bosse

Staden vill visa att det går att ta bussen också i Raseborg.

En buss parkerad utanför järnvägsstationen i Ekenäs.

I juni anländer Bosse-bussarna till Raseborg

Raseborgs kollektivtrafik förnyas.

Reparationsarbete vid Salutorget i Åbo stör busstrafiken

För tillfället pågår reparationsarbete vid Salutorget i Åbo.

I hörnet av Salutorget och gågatan (Universitetsgatan) har dagvattensystemet skadats och gatläggningen är sönder.

Arbetena stör busstrafiken på Auragatan, men inga busshållplatser har flyttats.

Nästa vecka fortsätter arbetena på Auragatan då ett avloppsrör repareras mellan Hansakvarteret och Universitetsgatan.

Borgå frågar efter invånarnas åsikter om kollektivtrafiken

Borgå stad ska förnya kollektivtrafiken 2024. Staden ska tillsammans med NTM-centralen ta över ansvaret för att ordna kollektivtrafiken i de centrala områdena. Förändringen gäller inte randområden, så som bussarna till skärgården och Sköldvik.

Som en del av utredningsarbetet inför förnyelsen har staden öppnat en enkät. Den finns här och går att besvara mellan 17 april och 30 april.

Enkäten finns på svenska, finska och engelska och det tar ungefär fem minuter att svara på den. Staden kartlägger bland annat Borgåbornas villighet att använda kollektivtrafiken samt hur och i vilken riktning de åker.

Kollektivtrafiken ska också diskuteras på diskussionsmötet Vad bubblar i Borgå som ordnas i Borgå stadsbibliotek den 27 april.