Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Antagningen till universiteten görs om – nu ska lång matematik inte längre väga tyngst

Fyra unga män sitter i en provsal och väntar på att provet ska börja.
Bildtext Högskolornas urvalsprov ska också förenhetligas.
Bild: Petteri Sopanen / Yle

Det ska blir förändringar i betygsantagningen till universiteten. Det nuvarande systemet har minskat gymnasiernas allmänbildande roll.

Det var en reform år 2020 som ledde till att högt betyg i just lång matematik ger mest poäng i antagningen till en lång rad ämnen, också icke naturvetenskapliga.

Men det har skapat onödig stress för gymnasielever som känner att måste taktisera och studera lång matematik på bekostnad av andra ämnen.

Nu har reformen utvärderats och resultatet visar att det har blivit en onödigt stor fokus på långa matematiken. Det påverkar allt annat eleverna studerar.

– Det ryms färre kurser i studierna och det är inte en önskad effekt. Det är viktigt att gymnasiet även i fortsättningen har en allmänbildande roll i att ge bra förutsättningar för unga. De ska läsa och studera det de är intresserade av och det ska bära vidare i livet, säger Gunilla Widén, prorektor via Åbo Akademi och involverad i förändringsarbetet.

I slutet av den här veckan ska en arbetsgrupp presentera ett nytt förslag till viktning av ämnena i studentexamen vid betygsantagningen till universiteten.

Arbetsgruppen är tillsatt av Unifi, Finlands universitetsrektorers råd. Förslaget går sedan på remissrunda till universiteten som kan kommentera fram till 21.4 och till slutet av augusti ska arbetet vara klart.

Språk och modersmål blir viktigare

Tanken är att viktningen ska blir tydligare och modersmålet få en viktigare roll oberoende av studieinriktning.

Det är tänkt att förändringarna i poängsättningen ska gälla från och med antagningen till höstterminen 2026. Då vet de studerande som i höst söker in till gymnasiestudier vad som gäller om tre år då de söker in till universiteten.

I samband med den här reformen ska även högskolornas urvalsprov förenhetligas så att studenter med ett prov kan söka till flera universitet.

Hittills har studenter tvingats resa till de universitet de söker till för att delta i proven, som ibland har kunnat gå på varandra. De nya urvalsproven tas i bruk år 2025.

Diskussion om artikeln