Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Förvaltningsdomstolen om träden längs Mannerheimvägen: 14 träd fredas för stunden

I Helsingfors förvaltningsdomstols mellandom förbjuds fällning av fjorton träd i Hesperiaparken. Trädfällning på Hesperiaesplanaden förbjuds också, men enligt planen ska inga träd fällas på området.

Förbudet gäller fram till att Stadsnaturrörelsens klagomål lösts eller fram till att annat informeras.

Miljöorganisationer har krävt att totalrenoveringen avbryts med hänvisning till att naturskyddslagen bryts och att fridlysta arter hotas, däribland fladdermöss och flygekorrar.

Enligt stadens miljötjänst är varken Hesperiaparken eller Hesperiaesplanaden viktiga passager för flygekorrarna. Det finns heller inga tecken på att fladdermössen skulle hålla till i träden som avses fällas. Majoriteten av fladdermössen häckar och vilar i byggnader, enligt den information som finns tillgänglig.

Relaterat

En fladdermus hålls i en handske. Den har öppet gap och är ringmärkt på ena vingen.

Fladdermöss ringmärks på fastlandet – expert: ”Vi vill veta var de rör sig sommartid”

På sommaren byter Valsörarnas fladdermöss bosättning.

Både nordfladdermusen och trollpipistrellen har blivit vanligare

Flera arter av fladdermöss har blivit vanligare.

Det visar den långtidsforskning om fladdermöss som Åbo universitet (länken leder till en text på finska) har lett med fem andra universitet.

Bland annat nordfladdermusen (tidigare nordisk fladdermus), som är Finlands vanligaste fladdermusart och världens nordligaste art, har ökat i antal.

Också trollpipistrellen (tidigare trollfladdermus), som är en hotad art, har blivit vanligare.

Vintrig Tulluddstarndi Hangö.

Hangöborna får bekanta sig med planerna för Tulludden på nytt

I Hangö har man arbetat på en ny detaljplan för Tulluddens strand för att slå fast vad som kan göras på den populära långa sandstranden.