Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Grova konstruktionsfel i Lojos ishall – blir billigare att riva och bygga nytt parallellt med den nya simhallen

Klubbor och puckar i en hockeyrink.
Bildtext Ishallen i Lojo är bara drygt 30 år gammal, men en omfattande konditionsgranskning som staden beställt visar att konstruktionen är för svag. Arkivbild.
Bild: Miikka Varila / Yle

Det är inte mycket som talar för att ishallen i Lojo kan räddas. Konditionsgranskningar som Lojo stad utfört visar att det mesta är fel med den nuvarande hallen.

Det var under vintern 2022 som det uppdagades att ishallen i Lojo har allvarliga brister. Takkonstruktionen gav efter under den tunga isen på hallens tak. Alla träningstider och matcher ställdes in och ishallen höll stängt i några veckor.

Det var inte heller första gången som takkonstruktionen orsakar problem. 2011 bågnade taket, också då på grund av tung snö som packat sig på taket under vintern, men trots det misstänkte staden inte att problemen med hallen var så grova.

Man utomhus
Bildtext Markus Moisio är nybliven teknisk chef i Lojo och bland det första han får ta tag i på den nya arbetsplatsen är ishallens och simhallens framtid.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

Konditionsgranskningen ger ett dystert betyg

Efter att hallen höll stängt i mars 2022 bestämde Lojo stad att granska ishallsbyggnaden ingående. Den första konditionsrapporten visade att den opålitliga takkonstruktionen beror på ett konstruktionsfel som uppstod i samband med att ishallen byggdes 1991, men ishallen har också dragit på sig en stor renoveringsskuld under årens lopp.

Lojo stad beställde då en ny mera omfattande konditionsgranskning som kommer med ett oförlåtande resultat.

– En omfattande konditionsgranskning som staden beställt visar att konstruktionen är för svag. Det är sällan man läser en så kortfattad och enkel rapport som den här. Ishallen är i väldigt dåligt skick och det lönar sig inte att renovera hallen längre, säger Markus Moisio som är teknisk chef i Lojo.

Barn som åker skridsko i en ishall.

Nu ska taket på ishallen i Lojo övervakas elektroniskt dygnet runt

Tung is gjorde att takkonstruktionen bågnade i vintras.

Enligt Markus Moisio är det inte längre ekonomiskt lönsamt att försöka rädda ishallen. En renovering skulle kosta åtminstone fyra miljoner euro, medan en ny ishall skulle landa på omkring fem miljoner.

Ishallen i Lojo är dessutom bara drygt 30 år gammal. En byggnad ska naturligtvis hålla längre än så, menar Markus Moisio och han utgår från att det har skett allvarliga brister när ishallen planerades från första början.

– Konditionsgranskningen konstaterar också att ishallen inte ens uppfyller de byggnadsregler och normer som fanns i början på 90-talet när hallen byggdes, säger Markus Moisio.

Ny ishall och simhall parallellt

För att tryggt kunna fortsätta använda ishallen installerade Lojo stad ett automatiskt övervakningssystem för takkonstruktionen hösten 2022. Med hjälp av systemet köpte staden tid, men nu är det klart att ishallen bara har några år till. Staden planerar därför att bygga en ny ishall och en ny simhall parallellt.

En vit och grå byggnad som är Lojo simhall.
Bildtext Lojos simhall ligger intill ishallen. Båda planerar staden nu att riva och bygga på nytt.
Bild: Marica Hildén / Yle

– Det är tur i oturen för det finns många fördelar med att slå samman de här två projekten, säger Markus Moisio.

Trafikarrangemangen i idrottsparken kan planeras betydligt effektivare om både ishallen och simhallen byggs samtidigt, men även omklädningsrum, uppvärmning och energianvändning gynnas ifall projekten slås ihop.

– Sist och slutligen är det stadens politiker som bestämmer hur vi ska göra, men min personliga åsikt är att Lojo behöver en ishall, säger Markus Moisio.

Diskussion om artikeln