Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagsvalet 2023

Tre röster inför Svenska Yles stora partiledardebatt: Skogsägarens, lärarens och företagarens döda vinklar

Uppdaterad 27.03.2023 14:31.
Tre väljare berättar om sina tankar och förhoppningar inför riksdagsvalet - Spela upp på Arenan

Skolan, ekonomin och skogspolitiken står i fokus i Svenska Yles stora tvåspråkiga partiledardebatt. Inför måndagens debatt bad vi tre svenskspråkiga väljare med en stark anknytning till ämnena skicka sina hälsningar och frågor till partiledarna.

Nico Mäkinen har i tre år jobbat som klasslärare vid Kottby lågstadieskola i Helsingfors. Trots bara några år i yrket känner han av en växande oro över skolans framtid.

– Tiden för själva undervisningen har minskat de senaste åren och många lärare känner av ett dåligt samvete. Det är mycket vi behöver göra utanför själva undervisningen som tar tid.

Det är inte bara lärarna som känner sig pressade utan också skolpsykologer, kuratorer och stödpersonal, säger Mäkinen.

Klassläraren Nico Mäkinen i Helsingfors. Bilden från Arabiastranden,
Bildtext Mindre gruppstolekar eller mer personal? Klassläraren Nico Mäkinen vill att beslutsfattarna tar lärarnas bekymmer på allvar.
Bild: Ville Hupa

Problemen som sjunkande inlärningsresultat, ökande gruppstorlekar och personalbrist har gjort grundskolan till ett synligt tema under valrörelsen.

Alla partier har sagt sig värna om skolan men Mäkinen hoppas nu på tydliga besked från partiledarna.

– Frågan jag vill ställa är: Kommer gruppstorlekarna att minska eller kommer mängden personal att öka?

Företagaren Petter Larsen: Varför ska det vara så svårt att komma från utlandet till Finland för att jobba?

Utan en ökning av den utländska arbetskraften i Finland blir det svårt att upprätthålla våra välfärdstjänster i framtiden eftersom vår befolkning åldras. Det är de flesta experter eniga om.

Men att anställa utländska arbetstagare är ofta lättare sagt än gjort.

Det vet Borgåföretagaren Petter Larsen som anställt över hundra personer under sin företagarkarriär.

– Det kan vara en ganska byråkratisk djungel man får ta itu med. Att få ett visum för en utländsk arbetstagare kan dröja en evighet. Det finns också en massa kriterier som ska fyllas innan man kan anställa någon och sådant kräver både pengar och tid.

Frågan till partiledarna är en konsekvens av de egna erfarenheterna av att anställa personal.

– Varför ska det vara så svårt att komma till Finland från utlandet för att jobba?

En man sitter vid ett bord och pratar och gestikulerar.
Bildtext En tidskrävande, byråkratisk djungel. Så beskriver företagaren Petter Larsen erfarenheten att anställa utländska arbestagare.
Bild: Grigory Vorobyev / Yle

Skogsägaren Christel Holmlund-Norrén: Skogsägarna har glömts bort i den offentliga debatten

Skogen har seglat upp som ett hett valtema under den gångna valperioden.

Skogsindustrin anser att skogen mår bra medan miljöorganisationer och forskare oroar sig för att skogen avverkas i alltför snabb takt.

I hela debatten har skogsägarna delvis glömts bort, anser skogsägaren Christel Holmlund-Norrén i Korsholm.

– Det känns som att det händer en massa saker och vi hänger inte med i alla svängar. Vi har ändå alltid ett långt perspektiv på skogsbruk när vi talar skog.

Holmlund-Norrén efterlyser nu en tydlig och långsiktig skogspolitik av nästa regering.

– Vi behöver långsiktiga lösningar som tryggar virkesproduktion, klimat och naturvärden och som också beaktar att vi skogsägare ska vara motiverade att sköta skogen så att den binder så mycket kol som möjligt.

Skogsägaren Christel-Holmlund Noréen i sin skog i Korsholm.
Bildtext Skogsägarna har glömts bort i skogsdebatten som seglat upp i valrörelsen, anser Christel Holmlund-Norrén i Korsholm.
Bild: Kim Blåfield

Hon påminner om att skogsägare också behöver ekonomisk förutsägbarhet.

– Som skogsägare behöver vi nog få betalt. En stor del av den skog som vi äger så har vi köpt på fria marknaden. Det betyder att den är en investering som vi förväntar oss en avkastning av.

Svenska Yle har redan tidigare talat med Nico Mäkinen, Petter Larsen och Christel Holmlund-Norrén om frågor som står dem nära.

På måndag kväll träffar du alla tre igen – i Svenska Yles tvåspråkiga partiledardebatt. Debatten sänds på Yle Fem och Arenan måndagen den 27.3 klockan 19.55–21.15. Hela debatten textas till svenska, finska och till teckenspråk. Programledare för debatten är Jonna Nupponen och Magnus Swanljung.