Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU-direktiv kan ställa till det för Finlands klimatmål – krossar drömmen om att bli toppland inom utsläppsfri vätgas

Uppdaterad 27.03.2023 15:48.
Området där Fortums kolkraftverk tidigare fanns.
Bildtext Blastr Green Steel kommer att bygga en fabrik i Ingå där man framställer så kallat grönt stål med hjälp av vätgas. En integrerad anläggning för vätgasproduktion ingår i planerna. För att produktionen ska fungera krävs en stor mängd el.
Bild: Esa Syväkuru / Yle

De energieffektivitetskrav som EU ställer är så höga att Arbets- och näringsministeriet befarar att de skrämmer bort gröna investeringar. Inom näringslivet vill man att Finland ska avsäga sig rollen som mönsterelev inom EU.

– Det här initiativet är alldeles oskäligt för Finlands del. Kommissionen äventyrar både våra klimatmål och investeringarna i ren energi, säger näringsmister Mika Lintilä (C).

– Direktivet är väldigt ofördelaktigt för Finland. Fastän vi gör vårt allt togs Finlands särdrag inte i beaktande, intygar Pia Kotro, specialsakkunnig och huvudförhandlare vid Arbets- och näringsministeriet.

Båda hänvisar till det allmänna direktiv om energieffektivitet som fastställer mål för att minska på slutanvändningen av el i EU-länder. Under tidigare granskningsperioder har Finland uppfyllt EU:s målsättningar, men nu är Arbets- och näringsministeriet inte övertygat om att målen är realistiska.

Det här behöver du veta om energieffektivitetsdirektivet:

Drömmen om ledande vätgasekonomi på bräcklig is?

Enligt det nya energieffektivitetsdirektivet får slutanvändningen av energi i Finland inte vara större än 241 terawattimmar år 2030. Det här betyder att slutanvändningen skulle behöva minska med 50 terawattimmar från vad den är just nu.

Målet är också betydligt striktare än det som regeringen har satt som mål i klimat- och energistrategin för år 2030. I strategin uppskattar man att slutanvändningen år 2030 kommer att vara 275 terawattimmar.

Slutanvändningen av energi omfattar förbrukningen av energins slutprodukter, alltså el, fjärrvärme, bränslen som används för uppvärmning, transportbränslen och industriella processbränslen.

Direktivet hotar nu att krossa det mål om koldioxidneutralitet år 2035 som Sanna Marins regering har satt upp.

– Om vi behöver hålla oss till 234 terawattimmar kommer vi helt enkelt inte att kunna uppnå klimatmålen, säger Lintilä.

Målsättningen att uppnå ett koldioxidneutralt Finland år 2035 grundar sig till stor del på en elektrifiering av industrin och på produktionen av fossilfri vätgas, som i sin tur kräver ren energi.

Grafik över vätgasanläggningar som planeras runtom i Finland.

Runtom i Finland pågår en tyst vätgasrevolution som är beroende av vindkraft

Investeringsplaner på 10 miljarder euro för grön vätgas.

En hållbar omställning av industrin förutsätter en enorm mängd elektricitet. Överdrivna energibesparingar kan alltså enligt Lintilä komplicera Finlands väg mot att bli ett toppland inom fossilfri vätgasproduktion.

– Den största delen av investeringarna, både inhemska och utländska, förbrukar mycket energi och produktionen baserar sig uttryckligen på förnybar, ren energi. Det handlar alltså om vindkraft, kärnkraft och i större utsträckning än tidigare också solenergi. Energieffektivitetsdirektivet hotar de här investeringarna, säger Lintilä.

Energieffektivitetsmålet är ändå beroende av åtgärder inom industrin. Det räcker inte med sparåtgärder inom trafiken, jord- och skogsbruket och byggbranschen om förbrukningen inom industrin fortsätter växa – även om den gör det på ett utsläppssnålt sätt.

Direktivet beaktar inte över huvudtaget att Finland producerar el främst med vind-, kärn-, vatten- och solkraft, påpekar Lintilä.

Näringsminister Mika Lintilä, en man i övre medelåldern med grånande hår och glasögon som bär kostym blir intervjuad framför en tv-kamera.
Bildtext Näringsminister Mika Lintilä säger att han röstade emot rådets förslag redan år 2022 när målsättningarna drevs igenom.
Bild: Silja Viitala / Yle

Investerarna kan backa – politikerna behöver stå upp för sin sak

Finlands Näringsliv anser också att energieffektivitetsmålet är strängt. Det största hotet är ändå hur investerarna kommer att reagera på direktivet, hävdar organisationen.

Det finns nämligen en risk att investerarna skräms bort om Finland ger sig in på att uppnå målet till varje pris.

– Nog finns det en risk för det. Nu är det upp till politikerna att bekräfta att Finland fortsättningsvis kommer att göra de investeringar som krävs för att minska på koldioxidutsläppen och att det här direktivet inte är ett hot mot dem, säger Kati Ruohomäki, ledande sakkunnig på Finlands Näringsliv.

Enligt henne borde Finland också ta mindre allvarligt på målen och sluta sträva efter att alltid vara en mönsterelev. Hon hänvisar till att de länder som inte uppnådde målen i den förra granskningsperioden inte råkade ut för några sanktioner. Ifall Finland inte uppnår målen kan man alltid förklara det med att vi satsade på gröna investeringar, säger hon.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel EU jyrää läpi lain, joka voi vaarantaa Suomen nykyiset ilmastotavoitteet – polku puhtaan energian vetysuurvallaksi saattaa jäädä haaveeksi. Ursprungsartikeln är skriven av Minna Pantzar. Översättning: Sofia Wasastjerna.

Diskussion om artikeln