Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeå bokslut visar ett överskott – men mycket mindre än de senaste åren

Uppdaterad 27.03.2023 14:35.
Sjundeå kommunhus
Bildtext Sjundeå kommunhus renoveras efter ett omfattande vattenläckage sommaren 2020. I skrivande stund är det oklart om kommunen överhuvudtaget får någon ersättning av det försäkringsbolag som kommunhuset är försäkrat i. Bilden är från november 2022.
Bild: Veronica Montén / Yle

Sjundeås bokslut för 2022 visar ett litet plus men eftersom kommunen har stora lån och dyra investeringar på gång så gäller det att hushålla med de skattepengar man får in under kommande år.

Överskottet i Sjundeås bokslut för 2022 är betydligt mindre än 2021 och 2020.

Bokslutet visar ett plus på knappt 700 000 euro. År 2021 var överskottet drygt 1,7 miljoner euro och i bokslutet 2020 hade Sjundeå ett överskott på nästan 1,9 miljoner euro.

När man räknar ihop det överskott Sjundeå hade i början av 2022 med överskottet i slutet av året, landar det kumulativa överskottet på 5,65 miljoner.

Sjundeå kommuns invånarantal ökade med 27 personer under år 2022. I slutet av året fanns 6 225 Sjundeåbor.

Arbetslöshetsgraden minskade med 0,8 procentenheter och var 5,4 procent i slutet av 2022. Sjundeå kommuns arbetslöshetsgrad är betydligt lägre än medeltalet i hela landet, 9,6 procent.

Skatteinkomsterna ökade, trots att Sjundeå sänkte sin skattesats inför 2022 (från 21,5 till 21,25 procent) men så har också kommunens driftsutgifter ökat efter hand på grund av inflationen, det vill säga att priserna har stigit.

År 2021 var lånebördan i Sjundeå 3 386 euro per invånare, i slutet av 2022 var motsvarande summa 3 357 euro. I år beräknas lånebördan att stiga till 5 338 euro per Sjundeåbo.

Det här på grund av stora investeringar, speciellt den planerade, nya vårdcentralen.

Framtidsutsikterna är svåra att förutse

Sjundeås ekonomichef Antti Loisa konstaterar i ett pressmeddelande att fjolåret avslutades i en stämning som präglas av osäkerhet:

”Social- och hälsovården som under 2022 slukade drygt hälften av Sjundeås budget sköts nu av Västra Nylands välfärdsområde, räntorna har fortsatt stiga och kriget i Ukraina fortsätter. I år gäller att planera nya sätt att organisera kommunens verksamhet.”

Sjundeås utmaningar är således i stort sett liknande som i övriga kommuner.

Diskussion om artikeln